Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Училищен екип

Ръководство

-       Директор – инж. Марио Николов

-       Заместник -директор по учебната дейност  - Павлина Маринова

Администрация

-       ЗАТС –Ирена Пешева

Преподаватели:

 1. инж. Марио Николов – Директор - Информационни технологии
 2. Павлина Маринова - ЗДУД - Български език и литература 
 3. Маргарита Борисова  – Български език и литература 
 4. Геновева Василева - Български език и литература, Английски език
 5. Марияна Тошева –  Математика, Физика и астрономия, химия и ООС, човекът и природата
 6. Златка Стаменова - Хранителни технологии - теория
 7. Десислава Гуцова - Практическо обучение по Хранителни технологии, Икономика
 8. Йорданка Димитрова - Практическо обучение по Хранителни технологии
 9. Румен Божинов -   Математика, счетоводство
 10. Даниела Христова -  Информационни технологии, музика, изобразително изкуство, филисофия, гражданско образование
 11. Марияна Банчева –История и цивилизация, География и икономика 
 12. Дилян Маринов – Физическо възпитание и спорт, Английски език
 13. Петя Иванова - Руски език, английски език, технологии и предприемачество
 14. Татяна Нинова - ст. начален учител и учител по Компютърно моделиране
 15. Камелия Иванова - ст. начален учител 
 16. Пенка Вълчева - ст.начален учител
 17. Тоня Банкова - ст.начален учител
 18. Светла Петрова - Ресурсен учител

Учители в ЦОУД:

 1. Тихомир Илиев - учител в ЦОУД   - II - IV  клас
 2. Мариола Йосифова – учител в ЦОУД -  I-II клас 
 3. Анета Недялкова – учител в ЦОУД -  II -III клас
 4. Поля Кръстева  -учител в ЦОУД  - V-VI клас
 5. Кети Вельова - учител в ЦОУД -  V-VII клас - заместващ - Цветелина Бръмбашка

Медицинско лице:

-       Теменужка Димитрова