Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Ученически съвет

Ние сме Ученически съвет на Средно училище  „Христо Ботев“

     Учениците на Средно училище  „Христо Ботев“ учредяват Ученически съвет на 15.09.2017г. Като символ на обединение и промяна, той заема ключова роля в училищната дейност. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен Устав, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Обществения съвет За постигане на своята цел, Ученически съвет излъчва своите представители:

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ  за учебната 2023/2024 година

Спаска Велиева - XII клас  – председател

Веселина Сашова  - X клас – зам. председател

Калинка Димитрова - X клас – секретар

КОМИСИИ:

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ – Валентин Костов -  XII клас – ръководител

ИЗКУСТВО – Шибил Георгиев - IX клас – ръководител

СПОРТ – Дейвид Цветелинов  XI клас – ръководител

ОТГОВОРНИЦИ НА ВИПУСКИТЕ:

 • 5 клас - Максимилян Митков
 • 6 клас - Цветелина Кръстева
 • 7 клас - Преслава Павлинова
 • 8 клас - Тина Илиева
 • 9 клас – Силвия Михайлова
 • 10 клас – Даяна Димчева
 • 11 клас – Иван Георгиев
 • 12 клас – Виолина Иванова

Международен ден на учителя – 5.X.2022

   По случай международния ден на учителя, възпитаниците на Средно училище  „Христо Ботев“  уважиха преподавателите си, като изготвиха персонални поздравителни картички. Преди началото на учебния ден, представители на Ученически съвет подредиха картичките във формата на две сърца, като по този начин показа любовта си. Денят на преподавателите ни започна с цвете в ръка и усмивка, получени от ученици на гимназията.

   На този ден учениците изказаха благодарност към учителите си за всеотдайната подкрепа, търпение и предадени знания, благодарение на които възпитаниците участват участват  в състезания и тържества.

Нашите цели:

 • Защита на правата на учащите в Средно училище  „Христо Ботев“ в съответствие с Правилника на Средно училище  „Христо Ботев“  и Международната конвенция за правата на детето.
 • Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на Средно училище  „Христо Ботев“.
 • Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, социални кампании и проекти.
 • Представляване на учениците пред други институции.
 • Подобряване информираността на учениците на Средно училище  „Христо Ботев“  за дейности свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности.
 • Опазване имиджа на училището.

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

План за дейността на ученическия съвет за  учебната 2021/2022 година

 1. Основни идеи:
  1.  Да обединява и представлява учениците в училище;
  2. Да дава гласност на възникналите проблеми;
  3. Да защитава правата и интересите им;
  4. Да стимулира активността в училищния живот;
  5. Да съдейства за изграждане на активна гражданска позиция и отговорност у учениците;
  6. Да участва активно във всички мероприятия на училището.
  7. Своевременно осведомяване на учениците за предстоящи състезания, олимпиади или конкурси.
 2. План за работа на УС:

         Ноември:

  1. Отбелязване на Деня на народните будители - 1.11.2022 г. - срок - 29.11.2022 г.
  2. Отбелязване на Деня на християнското семейство - 21.11.2022 г. - срок - 21.11.2022  г. 
  3. Oтбелязване на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП  - 21.11.2022 г. - срок - 21.11.2022 г.
 1. Декември:
  1. Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН – 1.12.2022 г.- срок - 01.12.2022 г.
  2. Организиране на коледно-новогодишни празници - 23.12.2022 г. 
 2. Януари:
  1. Участие в „Седмицата на Ботев“ - Срок: 6.1.2023 г. 
  2. Отбелязване на Световния ден на думата „Благодаря“ - Срок: 11.1.2023 г. 
 3. Февруари:
 4. 1. Отбелязване на 14 февруари - Срок: 14.2.2023 г. 
  2. Честване на годишнина от обесването на Васил Левски - Срок: 17.2.2023 г.
  3. Отбелязване на Ден на розовата фланелка - Срок: 23.2.2023 г. 
 5. Mарт:
  1. Отбелязване годишнината от Освобождението на България - Срок: 2.3.2023 г. 
  2. Отбелязване на Световния ден на гората - Срок: 21.3.2023 г. 
  Април:
  1. Организаране на Седмица по БДП - Срок: 18.04.2023 г. 
  2. Отбелязване на Световен ден на Земята - Срок: 21.4.2023 г. 
  Май :
  1. 24-ти май – Деня на славянската писменост, просвета и култура - Срок: 24.05.2023 г. 
  2. Отбелязване на световния ден без тютюнопушене - Срок: 31.05.2023 г. 
  Юни :
  1. Организиране и участие в инициативи, свързани с 2-ри юни - Патронен празник на училището
  Срок: 02 .06.2023 г. 
  2. Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния трафик - Срок: 23.06.2023 г. 
 6. Други:
  1. Изложба на карикатури
  2. Отбелязване на Деня на българския художник – 3.10
  3. Международен ден на ученика 17.11
  4. Международен ден за безопасен интернет 9.12
  5. Отбелязване на деня на шегата
  6. Отбелязване на Международен ден на танца 29.04
  7. Организиране на народни танци в двора на училището
  8. Организиране на волейболен турнир 9-13.04
  9. Кампания „Не шофирай пил!“ 12.05
  10. Световен ден „Без тютюнев ден“
  11. Отбелязване на Международния ден на детето 1.06