Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Документи

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата

Правилник за дейността на Обществения съвет --> виж ТУК

Протоколи от заседания на Обществения съвет:

2022/2023 

1_Протокол - III тримесечие - Бюджет - 2022

2021/2022 учебна година

1_Protokol - III тримесечие - Бюджет - 2021 г.

3_Протокол - IV тримесечие - Бюджет - 2021 г. 

5_Протокол - I тримесечие - Бюджет - 2022 г. 

6_Протикол - II тримесечие - Бюджет - 2022 г. 

7_Протокол 

2020/2021 учебна година 

1_Protokol - III тримесечие - Бюджет - 2020 г.

2_Protokol_2020_2021 г. - Съгласуване на ДПП за 2021/2022 г. 

3_Protokol_2020_2021_Бюджет_IV_тримесечие

4_Protokol_2020_2021_Избор издателство - учебници - 1,3,7 клас

5_Protokol_2020_2021 - Бюджет -2021 -  I- тримесечие

6_Protokol_2020_2021 - Бюджет -2021 -  II - тримесечие

7_Протокол

2019/2020 учебна година.

1_Protokol - III тримесечие - Бюджет - 2019 г.

2_Protokol_2019_2020 - Сгласуване ДПП за 2020/2021 г.

3_Protokol - IV тримесечие - Бюджет - 2019 г.

4_Protokol_2019_2020  - Съгласуване учебници за 2020/2021 г.

5_Protokol_2019_2020  - Бюджет - I-во тримесечие - 2020 г.

6_Protokol_OS_2019-2020 - Бюджет - II-ро тримесечие - 2020 г.

2018/2019 учебна година.

1_Protokol

2_Protokol

3_Protokol

4_Protokol

5 Protokol -  I тримесечие - Бюджет - 2019 г.

6_Protokol - II тримесечие - Бюджет - 2019 г.

7 Protokol