Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Материална база

     Днес в училището се обучават ученици от I до XII клас. Сградата е на два етажа – на първия етаж е разположен начален етап, а на втория – прогимназиален и гимназиален етап. Занятията се провеждат в класни стаи. В него функционират:

 • Начален етап I - IV клас
 • Прогимназиален етап V - VII клас
 • Гимназиален етап VIII - XII клас
 • Професионална база за обучение
 • Училищна музейна сбирка
 • Училищна библиотека
 • Ученически стол
 • Два компютърни кабинета
 • Здравен кабинет
 • Физкултурен салон
 • Фитнес зала
 • Еко - кът
 • кабинет за работа с деца със СОП