Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

История

По сведения на местни жители училище в село Габаре е открито през 1866.

 

През 1906 година е открита прогимназия.

 

През 1960-61 година се открива осми клас към прогимназията.

 

Сградата на прогимназията е направена през 1928 година.   

 

През 1881 година се създава първоначално училище. По-късно то се закрива. Открива се към 1886 година

 

До 1927 година прогимназията е отделена в начално училище.

 

От 1927-28 година училището става народно основно училище (НОУ) „Христо Ботев”.Строителството на нова сграда започва през 1927 година под ръководството на училищното настоятелство. Новопостроеното училище отваря врати на 28 декември, 1928 година.

 

 

През 1960 година училището се обособява като самостоятелно.

 

Днешното училище, което от четири години насам е Средно  училище (СУ) „Христо Ботев е и средищно училище.