Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Бюджет

Разходен бюджет - 2024 г. 

Утвърден бюджет - 2024 година

I. Отчет бюджет - 2024 година - I-во тримесечие - Протокол №3/26.04.2024 г.

Разходен бюджет - 2023 г. 

Утвърден бюджет - 2023 година

IV. Отчет бюджет - 2023 година - IV-то тримесечие - Протокол №2/29.01.2024 г.

III. Отчет бюджет - 2023 година - III-то тримесечие - Протокол №1/18.09.2023 г.

II. Отчет бюджет - 2023 година - II-ро тримесечие - Протокол №4/05.07.2023 г.

I. Отчет бюджет - 2023 година - I-во тримесечие - Протокол №3/26.04.2023 г.

 

 

Разходен бюджет - 2022 г. 

 Утвърден бюджет - 2022 година

I. Отчет бюджет - 2022 година - I-во тримесечие - Протокол №5/26.04.2022 г.

II. Отчет бюджет - 2022 година - II-ро тримесечие - Протокол № 6/07.07.2022 г.

III. Отчет бюджет - 2022 година - III-ро тримесечие - Протокол № 1/26.10.2022 г.

IV. Отчет бюджет - 2022 година - IV-ро тримесечие - Протокол № 2/26.01.2023 г.

Разходен бюджет - 2021 г. 

 Утвърден бюджет - 2021 година

I. Отчет бюджет - 2021 година - I-во тримесечие - Протокол №3/26.04.2021

II. Отчет бюджет - 2021 година - II -во тримесечие - Протокол № 4/08.07.2021

III. Отчет бюджет - 2021 година - III -во тримесечие - Протокол № 1/18.10.2021

IV. Отчет бюджет - 2021 година - IV -то тримесечие - Протокол № 3/25.01.2022 г.

Разходен бюджет - 2020 г. 

Утвърден Разход бюджет - 2020 година

I. Отчет бюджет - 2020 година   I- во тримесечие - Протокол № 9/ 23.04.2020 г.

II. Отчет бюджет - 2020 година   II- во тримесечие - Протокол № 11/ 10.07.2020 г.   -виж в прикачени документи

III. Отчет бюджет - 2020 година   III- во тримесечие - Протокол № 1/ 27.10.2020 г.

IV. Отчет бюджет - 2020 година   IV- то тримесечие - Протокол № 2/ 27.01.2021 г. - виж в прикачени документи

Разходен бюджет - 2019 г. 

Разход бюджет - 2019 година   I - во  тримесечие -  Протокол №4/18.04.2019 г.  - виж в прикачени документи

Разход бюджет - 2019 година   II - ро  тримесечие

Разход бюджет - 2019 година   III - то  тримесечие   - Протокол № 7/28.10.2019 г.

Разход бюджет - 2019 година   IV - то  тримесечие   - Протокол № 8/28.01.2020 г

 

Разход бюджет - 2018 година  - виж в прикачени документи 

Biudjet_2018

отчет_към_31.12.2018г._су_габаре

       ">
Резултат с изображение за „бюджет“