Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Посещаемо и безопасно училище

Моля всички учители да се запознаят с платформата за работата с междуинституционалната информационна система „Посещаемо и безопасно училище“.

Инструкция:ТУК

Клип: