Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Събития

   ВАЖНО !!!

    Днес 31.10.2019г. в СУ "Христо Ботев" с. Габаре се организира "Седмицата на професионалните умения" Целта бе учениците да покажат своите умения и знания по професията, която изучават.

   Пред ученици от V до VII клас, учениците от професионалните паралелки демонстрираха умения при приготвяне на различни ястия, подходящи за всякакъв повод.

на 31.10.2019 г. 

Отбелазване на 1- ноември - Денят на будителите  в СУ "Христо Ботев" с. Габаре

Програма посветена на будителите - 14.00 часа в СУ "Христо Ботев" с. Габаре

 

 

 

  ВАЖНО !!!

    Откриеване учебната година - 16.09. 2019 г.   от 10.00 часа

    Учениците да са в училище  в 9.00 часа

   След откриване на учебната година ще се проведе обща родителска среща и след това по класове.

 

  ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО