Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

XI - XII

I СРОК  2023/2024

I. Консултация с родители:

XI клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

XII клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

   XI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. БЕЛ 1. КТТ - СПП 1. КТТ - СПП 1. КТТ - УП 1. ЧЕП
2. ФВС 2. БЕЛ 2. РЕ 2. КТТ - УП 2. Спец. софтуер 
3. Математика 3. БЕЛ 3. Ресторантьорство 3. КТТ - УП 3. ФВС
4. ЧЕП 4. Микробиология 4. ГО 4. КТТ - УП 4. Математика
5. Организ. и обслуж. 5. ГТИ 5. КТТ - УП 5. ООР - УП 5. КТТ - СПП
6. Организ. и обслуж. 6. РЕ 6. КТТ - УП 6. ООР - УП 6. Ресторантьорство
7.  7. ЧК  7. КТТ - УП      
 СД - Волейбол        

 

   XII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК   

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК      ПЕТЪК       
1. ООДР 1. КТТ - УП 1. ФВС 1. ЧЕП 1. КТТ - УП
2. ЧЕП 2. КТТ - УП 2. БЕЛ 2. Математика 2. КТТ - УП
3. КТТ - СПП 3. КТТ - УП 3. БЕЛ - РП 3. ФВС 3. КТТ - УП
4. КТТ - СПП 4. КТТ - УП 4. РЕ 4. РЕ 4. КТТ - УП
5. БЕЛ 5. КТТ - УП 5. Математика 5. КТТ - РПП 5. КТТ - УП
6. БЕЛ 6. КТТ - УП 6. Орган. и очет - УП 6. ГТИ 6. КТТ - УП
7. ГО  7. ЧК  7. Орган. и очет - УП    
       СД - Волейбол