Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

XI - XII

I СРОК  2021/2022 

I. Консултация с родители:

XI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

XII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

I СРОК 

   XI КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. Гостоприемство 1. КТТ - УП 1. ЧЕП
2. Организ. и обслуж 2. БЕЛ 2. РЕ 2. КТТ - УП 2. Спец. софтуер
3. ФВС 3. Микробиология 3. УП-Организ. и обслуж. 3. КТТ - УП 3. Математика
4. Математика 4. КТТ 4. УП-Организ. и обслуж. 4. КТТ - УП 4. ФВС
5. ЧЕП 5. РЕ 5. УП-Организ. и обслуж. 5. КТТ - УП 5. КТТ
6. Граж. обр. 6. Ресторантьорство 6. КТТ 6. КТТ - УП 6. Ресторантьорство
7. Организ. и обслуж 7. ЧК    7. КТТ - УП   
 спортни дейности        

 

   XII КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК   

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК      ПЕТЪК       
1. Оргаг. и отчет.  1. ТКП - УП 1. БЕЛ 1. РП - БЕЛ 1. ТКП - УП
2. ЧЕП 2. ТКП - УП 2. БЕЛ 2. РЕ. 2. ТКП - УП
3. КТТ 3. ТКП - УП 3. УП - Орг. и отчет. 3. ФВС 3. ТКП - УП
4. КТТ 4. ТКП - УП 4. УП - Орг. и отчет. 4. Математика 4. ТКП - УП
5. Граж. обр. 5. ТКП - УП 5. ФВС 5.РП -  КТТ 5. ТКП - УП
6. БЕЛ 6. ТКП - УП 6. Математика 6. ЧЕП 6. ТКП - УП
7. РЕ 7. ЧК  7. Гистоприемство     
 спортни сейности