Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

XI - XII

II СРОК  2019/2020 

I. Консултация с родители:

XI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

XII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

II СРОК 

   XI КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ТКП 1. Счетоводство и отч. 1.ЗИПП - ТКП 1. БЕЛ 1. ЗИП - БЕЛ
2. ЗИП - ТКП 2. ТКП 2. БЕЛ 2. БЕЛ 2. ЗИП - БЕЛ
3. УП - ТКП 3. История и цив. 3. Сервиране 3. ФВС 3. ФВС
4. УП - ТКП 4. СПП - Сервиране 4. История и цив. 4. ЧЕП 4. УП - Сервиране
5. УП - ТКП 5. АЕ 5. АЕ 5. УП - Сервиране 5. ЧЕП
6. УП - ТКП 6. Математика 6. Философия 6. УП - Сервиране 6. Математика
7. УП - ТКП 7. ЧК    7. Счетоводство   
 модул- ФВС -14.35ч.        

 

   XII КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК   

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК      ПЕТЪК       
1. ФВС 1. ЗИП - БЕЛ 1. ФВС 1. УП - ТКП 1. ТКП
2. Икономика 2. ЗИП -БЕЛ 2. ЗИП - ТКП 2. УП - ТКП 2. УП - ТКП
3. БЕЛ 3. ТКП 3. Икономика 3. УП - ТКП 3. УП - ТКП
4. БЕЛ 4. ЗИП - ТКП 4. Свят и личност 4. УП - ТКП 4. УП - ТКП
5. Свят и личност 5. Икономика 5. Математика 5. УП - ТКП 5. Пр. практика
6. ЧЕП 6. ЧЕП 6. ОтПП - Отчетност 6. УП - ТКП 6. Пр. практика
7. Математика 7. ЧК    7. УП - ТКП   
 модул- ФВС-14.35ч.