Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

XI - XII

II СРОК  2022/2023

I. Консултация с родители:

XI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

XII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

   XI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. Орган. на об. в рест. 1. КТТ - УП 1. Ресторантьирсво
2. Организ. и обслуж 2. БЕЛ 2. ФВС 2. КТТ - УП 2. Гостоп. в тур. индус. 
3. ФВС 3. КТТ - СПП 3. Микробиология 3. КТТ - УП 3. Математика
4. ЧЕП 4. КТТ - СПП 4. Математика 4. КТТ - УП 4. ЧЕП
5. Организ. и обслуж - УП 5. Ресторантьорство 5. КТТ - УП 5. КТТ - УП 5. КТТ - СПП
6. Организ. и обслуж - УП 6. РЕ 6. КТТ - УП 6. Гражданско обрз. 6. РЕ
7. Организ. и обслуж - УП 7. ЧК  7. КТТ - УП      
       СД - Волейбол  

 

   XII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК   

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК      ПЕТЪК       
1. Оргаг. и отчет.  1. КТТ - УП 1. БЕЛ 1. Гостоп. в тур. индус.  1. РЕ
2. ЧЕП 2. КТТ - УП 2. БЕЛ 2. Математика 2. КТТ - УП
3. КТТ - СПП 3. КТТ - УП 3. Математика 3. КТТ - РПП 3. КТТ - УП
4. КТТ - СПП 4. КТТ - УП 4. ФВС 4. ФВС 4. КТТ - УП
5. РЕ 5. КТТ - УП 5. ЧЕП 5. БЕЛ 5. КТТ - УП
6. Граж. обр. 6. КТТ - УП 6. Орган. и очет - УП 6. БЕП - РП 6. КТТ - УП
  7. ЧК  7. Орган. и очет - УП   7. КТТ - УП  
       СД - Волейбол