Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

XI - XII

I СРОК  2020/2021 

I. Консултация с родители:

XI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

XII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

I СРОК 

   XI КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Орган. на рест. 1. Ресторантьорство 1. Спец. софтуер. 1. КТТ - УП 1. КТТ
2. РЕ 2. РЕ 2. БЕЛ 2. КТТ - УП 2. Гостоприемство
3. ФВС 3. БЕЛ 3. БЕЛ 3. КТТ - УП 3. Математика
4. Математика 4. Орган. на рест. - УП 4. Ресторантьорство 4. КТТ - УП 4. Микробиология
5. Граж. образ. 5. Орган. на рест. - УП 5. Орган. на рест. 5. КТТ - УП 5. ЧЕП
6. ЧЕП 6. Орган. на рест. - УП 6. КТТ 6. КТТ - УП 6. ФВС
  7. ЧК  7. КТТ 7. КТТ - УП   
 спортни дейности        

 

   XII КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК   

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК      ПЕТЪК       
1. Икономика 1. ФВС 1. ТКП - УП 1. ЗИП - БЕЛ 1. ТКП - УП
2. ЧЕП 2. ЧЕП 2. ТКП - УП 2. Отчет. на фирм. 2. ТКП - УП
3. Математика 3. Икономика 3. ТКП - УП 3. ЗИП - ТКП 3. ТКП - УП
4. БЕЛ 4. ЗИП - БЕЛ 4. ТКП - УП 4. ЗИП - ТКП 4. Пр. практика
5. БЕЛ 5. ТКП 5. ТКП - УП 5. ФВС 5. Пр. практика
6. Свят и личност 6. ТКП 6. ТКП - УП 6. Математика 6. Икономика
7.  7. ЧК  7. ТКП - УП 7. Свят и личност   
спортни сейности