Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

XI - XII

II СРОК  2020/2021 

I. Консултация с родители:

XI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

XII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

II СРОК 

   XI КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Орган. на рест. 1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. КТТ - УП 1. КТТ
2. РЕ 2. РЕ 2. БЕЛ 2. КТТ - УП 2. Ресторантьорство
3. ФВС 3. УП - КТТ 3. Организ. и обслуж. 3. КТТ - УП 3. Математика
4. Математика 4. УП - КТТ 4. КТТ 4. КТТ - УП 4. Микробиология
5. Граж. образ. 5. УП - КТТ 5. КТТ 5. Организац. и обсл. - УП 5. ЧЕП
6. ЧЕП 6. УП - КТТ 6. Ресторантьорство 6. Организац. и обсл. - УП 6. ФВС
  7. ЧК  7. Гостоприемство 7. Организац. и обсл. - УП   
 спортни дейности        

 

   XII КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК   

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК      ПЕТЪК       
1. Икономика 1. Математика 1. ТКП - УП 1. ЗИП - БЕЛ 1. ТКП - УП
2. ФВС 2. Икономика 2. ТКП - УП 2. Отчет. на фирм. 2. ТКП - УП
3. Математика 3. ЧЕП 3. ТКП - УП 3. ЗИП - ТКП 3. ТКП - УП
4. БЕЛ 4. ЗИП - БЕЛ 4. ТКП - УП 4. ЗИП - ТКП 4. Пр. практика
5. БЕЛ 5. ТКП 5. ТКП - УП 5. ФВС 5. Пр. практика
6. Свят и личност 6. ТКП 6. ТКП - УП 6. Свят и личност 6. Икономика
7. ЧЕП 7. ЧК  7. ТКП - УП     
       спортни сейности