Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

XI - XII

I СРОК  2022/2023

I. Консултация с родители:

XI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

XII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

I СРОК 

   XI КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. Орган. на об. в рест. 1. КТТ - УП 1. Ресторантьирсво
2. Организ. и обслуж 2. БЕЛ 2. ФВС 2. КТТ - УП 2. Спец. софтуер
3. ФВС 3. КТТ - СПП 3. Микробиология 3. КТТ - УП 3. Математика
4. Математика 4. КТТ - СПП 4. Ресторантьорство 4. КТТ - УП 4. ЧЕП
5. ЧЕП 5. Гостоп. в тур. и-я 5. КТТ - УП 5. Орган. на об. в рест. - УП 5. КТТ - СПП
6. Математика 6. РЕ 6. КТТ - УП 6. Орган. на об. в рест. - УП 6. РЕ
7. Граж. образ. 7. ЧК  7. КТТ - УП  7. Орган. на об. в рест. - УП   
СД - Волейбол        

 

   XII КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК   

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК      ПЕТЪК       
1. Оргаг. и отчет.  1. ТКП - УП 1. БЕЛ 1. ЧЕП 1. ТКП - УП
2. ЧЕП 2. ТКП - УП 2. БЕЛ 2. Математика 2. ТКП - УП
3. КТТ - СПП 3. ТКП - УП 3. Математика 3. ФВС 3. ТКП - УП
4. КТТ - СПП 4. ТКП - УП 4. ФВС 4. Гостоприемство 4. ТКП - УП
5. Граж. обр. 5. ТКП - УП 5. РЕ 5. КТТ - РП 5. ТКП - УП
6. РЕ 6. ТКП - УП 6. Орган. и очет - УП 6. БЕП 6. ТКП - УП
  7. ЧК  7. Орган. и очет - УП 7. БЕЛ - РП    
СД - Волейбол