Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - X

I СРОК  2022/2023 

I. Консултация с родители:

VIII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

IX клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

X клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

I СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Английски език 1. Биология и ЗО 1. Бълг. ез. и л-ра 1. Химия и ООС 1. Истор. и ц-зации
2. ИТ 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Материалознание 2. Английски език
3. Физика и астр. 3. Бълг. ез. и л-ра 3. КТТ - УП 3. Предприемачество  3. Техн. обзав.
4. Истр. и ц-зации 4. Геог. и и-ка 4. КТТ - УП 4. Музика 4. КТТ - РПП
5. ФВС 5. Математика 5. Математика 5. Физика и астр. 5. Математика
6. Тех. обзавеждане 6. Английскиезик 6. ФВС 6. Английски език 6. Философия
7. Материалознание 7. ЧК    7. Гостп. в тур. и-я   
   СД- Футбол      

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК       

   ВТОРНИК          

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. КТТ - УП  1. Отч. и раб. с док. 1. АЕ 1. Философия 1. ФВС
2. КТТ - УП  2. ИТ  2. Гост. в тур. и-я 2. БЕЛ 2. Математика
3. КТТ - УП  3. ФВС 3. Химия и ООС 3. БЕЛ 3. РЕ
4. КТТ - УП  4. Математика 4. Музика 4. Сервиране 4. Геог. и и-ка
5. Сервиране - УП 5. РЕ 5. Фезика и астр. 5. Математика 5. БЕЛ
6. Сервиране - УП 6. История и ц-ции 6. КТТ - СПП 6. Химия и ООС 6. Биология и ЗО
7. Английски език 7. ЧК      7. История и ц-зации 
       СД - Волейбол  
         

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. КТТ - СПП 1. ФВС 1. КТТ - УП 1. Математика 1. Философия
2. Химия и ООС 2. История и ц-зации 2. КТТ - УП 2. ИТ 2. БЕЛ
3. АЕ 3. АЕ 3. РЕ 3. Физика и астр. 3. История и ц-зации
4. Математика 4. Физика и астр. 4. Геог. и и-ка 4. БЕЛ 4. Музика
5. РЕ 5. Химия и ООС 5. Икономика 5. БЕЛ 5. Биология и ЗО
6. История и ц-ции 6. Гостоприемство 6. Биология и ЗО 6. ФВС 6. КТТ - РП
7. Геог. и и-ка 7. ЧК  7. Философия  7. Геог. и и-ка  
       СД - Волейбол