Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - X

I СРОК  2021/2022 

I. Консултация с родители:

VIII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

IX клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

X клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

I СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Материалознание 1. БЕЛ 1. Математика 1. БЕЛ 1. Материалознание
2. ИТ 2. БЕЛ 2. Химия и ООС 2. БЕЛ 2. История и ц-ции
3. АЕ 3. История и ц-ции 3. ФВС 3. Предприемачество  3. Гостоприемство
4. Геог. и и-ка 4. АЕ 4. Физика и астр. 4. Музика 4. Тех. обзавеждане
5. ФВС 5. Математика 5. КТТ - УП 5. Физика и астр. 5. Математика
6. Тех. обзавеждане 6. Биология и ЗО 6. КТТ - УП 6. РП - КТТ  6. АЕ
7. Философия 7. ЧК       
       Спортни дейности  

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК       

   ВТОРНИК          

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. КТТ - УП  1. Отч. и раб. с док. 1. РЕ 1. История и ц-ции 1. Сервиране
2. КТТ - УП  2. ИТ  2. ФВС 2. БЕЛ 2. Математика
3. КТТ - УП  3. Музика 3. Гостоприемство 3. БЕЛ 3. ФВС
4. КТТ - УП  4. Математика 4. Физика и астр. 4. Химия и ООС 4. АЕ
5. Сервиране - УП 5. АЕ 5. КТТ 5. Математика 5. Геог. и и-ка 
6. Сервиране - УП 6. История и ц-ции 6. БЕЛ 6. РЕ 6. Биология и ЗО
  7. ЧК  7. Химия и ООС 7. Философия  
         
   спортни дейности       

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. География и и-ка 1. Физика и астр. 1. КТТ - УП 1. Математика 1. Философия
2. Математика 2. РЕ 2. КТТ - УП 2. ИТ 2. Биология и ЗО
3. Химия и ООС 3. БЕЛ 3. География и и-ка 3. Физика и астр. 3. География и и-ка
4. АЕ 4. История и ц-ции 4. ФВС 4. БЕЛ 4. Музика
5. КТТ 5. Химия и ООС 5. АЕ 5. БЕЛ 5. РЕ
6. История и ц-ции 6. Гостоприемство 6. История и ц-ии 6. ФВС 6. РП - КТТ 
7. Икономика 7. ЧК  7. Философия  7. Биология и ЗО  
   спортни дейности