Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - X

II СРОК  2022/2023 

I. Консултация с родители:

VIII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

IX клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

X клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

II СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Предприемачество 1. Биология и ЗО 1. Бълг. ез. и л-ра 1. Ист. и ц-ции 1. Материалоз.
2. ИТ 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Материалоз. 2. Изоб. из-во
3. Физика и астр. 3. Бълг. ез. и л-ра 3. КТТ - УП 3. ФВС  3. АЕ
4. Истр. и ц-ции 4. Геог. и и-ка 4. КТТ - УП 4. Химия и ООС 4. КТТ - РПП
5. ФВС 5. Математика 5. Математика 5. АЕ 5. Математика
6. Тех. обзавеждане 6. Английскиезик 6. Тех. обзавеждане 6. Безоп. и долек. пом. 6. Философия
7. АЕ 7. ЧК    7. Биология и ЗО  
   СД- Футбол      

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК       

   ВТОРНИК          

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. КТТ - УП  1. Отч. и раб. с док. 1. АЕ 1. БЕЛ 1. ФВС
2. КТТ - УП  2. ИТ  2. Истор и ц-ции 2. БЕЛ 2. Математика
3. КТТ - УП  3. Математика 3. Изоб. из-во 3. Сервиране 3. РЕ
4. КТТ - УП  4. ФВС 4. КТТ - СПП 4. АЕ 4. Геог. и и-ка
5. Математика 5. РЕ 5. Фезика и астр. 5. Отч. и раб. с док. 5. БЕЛ
6. Истор. и ц-ции 6. Химия и ООС 6. Философия 6. Сервиране - УП 6. Биология и ЗО
7. ЗБУТ 7. ЧК    7. Сервиране - УП  
 СД - Волейбол        
         

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Истор. и ц-ции 1. ФВС 1. КТТ - УП 1. Математика 1. Философия
2. Химия и ООС 2. История и ц-зации 2. КТТ - УП 2. Микробиология 2. БЕЛ
3. АЕ 3. АЕ 3. РЕ 3. БЕЛ 3. История и ц-зации
4. Математика 4. Физика и астр. 4. Истор. и ц-ции 4. БЕЛ 4. Физика и астр.
5. Изоб. из-во 5. Химия и ООС 5. Икономика 5. Геогр. и и-ка 5. Биология и ЗО
6. РЕ 6. Геог. и и-ка 6. Биология и ЗО 6. ФВС 6. КТТ - РП
  7. ЧК  7. Философия     
 СД - Волейбол