Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - X

I СРОК  2023/2024 

I. Консултация с родители:

VIII клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

IX клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

X клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

I СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Б-я и ЗО 1. АЕ 1. И-я и ц-ции 1. Х-я и ООС 1. Материалоз.
2. ИТ 2. ФВС 2. Математика 2. БЕЛ 2. БЕЛ
3. Музика 3. Математика 3. КТТ - УП 3. Предприемачество 3. АЕ
4. Истр. и ц-ции 4. БЕЛ 4. КТТ - УП 4. АЕ 4. ГТИ
5. КТТ - РПП 5. БЕЛ 5. АЕ 5. Ф-ка и астр. 5. Математика
6. Г-я и и-ка 6. Материалознание 6. ФВС 6. Б-я и ЗО 6. Философия
7. Материалознание 7. ЧК  7. Техн. обзавеж. 7.   
 СД- Футбол      

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК       

   ВТОРНИК          

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. КТТ - УП  1. БЕЛ 1. Сервитане - УП 1. Философия 1. ФВС
2. КТТ - УП  2. ИТ  2. Сервиране - УП 2. БЕЛ 2. Математика
3. КТТ - УП  3. ФВС 3. Х-я и ООС 3. БЕЛ 3. КТТ - СПП
4. КТТ - УП  4. Истор и ц-ции 4. Математика 4. Х-я и ООС 4. Геог. и и-ка
5. Истор и ц-ции 5. Сервиране 5. ГТИ 5. РЕ 5. АЕ
6. РЕ 6. Ф-ка и астр. 6. АЕ 6. Математика 6. Биология и ЗО
7. ОРД- РПП 7. ЧК    7. Музика  
         
       СД - Волейбол  

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. КТТ - СПП 1. ФВС 1. Ф-ка и астр. 1. Математика 1. Философия
2. Химия и ООС 2. История и ц-зации 2. Иконокика 2. ИТ 2. И-я и ц-ции
3. АЕ 3. Геог. и и-ка. 3. РЕ 3. РЕ 3. Г-я и и-ка
4. Математика 4. ГТИ 4. Истор. и ц-ции 4. ФВС 4. Музика
5. КТТ - СПП - УП 5. Ф-ка и астр. 5. Х-я и ООС 5. БЕЛ 5. Биология и ЗО
6. КТТ - СПП - УП 6. АЕ 6. Биология и ЗО 6. БЕЛ 6. БЕЛ
7. КТТ - РПП - УП 7. ЧК  7. Философия  7. И-я и ц-ции  
 СД - Волейбол