Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - X

I СРОК  2020/2021 

I. Консултация с родители:

VIII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

IX клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

X клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

I СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1.Математика 1. ИТ - 1 гр./2 гр. 1. Физика и астр.  1. БЕЛ 1. Материалоз. на хр. пр
2. БЕЛ 2. КТТ - УП 2. Химия и ООС 2. БЕЛ 2. АЕ
3. БЕЛ 3. КТТ - УП 3. Математика 3. Предприемачество  3. Гостоприемство
4. Геог. и и-ка 4. Техн. обзавеж. 4. АЕ 4. Материалоз. на хр. пр. 4. История и цивл.
5. ФВС 5. АЕ 5. Техн. обзавеж. 5. Физика и астр. 5. Математика
6. Истрие и цивл. 6. Биология и ЗО 6. ФВС 6. КТТ - СПП 6. Музика
7.  7. ЧК  7. Философия 7. АЕ  
   Спортни дейности      

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК       

   ВТОРНИК          

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. АЕ 1. Гостоприемство 1. РЕ 1. История и цивл. 1. ФВС
2. КТТ - УП  2. ИТ - 1 гр./2 гр. 2. ФВС 2. БЕЛ 2. Математика
3. КТТ - УП  3. Музика 3. Сервиране 3. БЕЛ 3. История и цивл.
4. КТТ - УП  4. Математика 4. КТТ - СПП 4. Химия и ООС 4. АЕ
5. КТТ - УП  5. Отчетност и раб. 5. Физака и астр. 5. Математика 5. Геог. и и-ка 
6. Сервиране - УП 6. Филисофия 6. БЕЛ 6. РЕ 6. Биология и ЗО
7. Сервиране - УП 7. ЧК  7. Химия и ООС    
         
       спортни дейности   

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. География и и-ка 1. История и цивил. 1. БЕЛ 1. ИТ 1. Философия
2. Математика 2. Физика и астр. 2. Филисофия 2. Химия и ООС 2. Биология и ЗО
3. АЕ 3. География и и-ка 3. КТТ 3. Математика 3. Физика и астр.
4. Икономика 4. КТТ 4. ФВС 4. БЕЛ 4. Музика
5. История и цивил. 5. ФВС 5. АЕ 5. БЕЛ 5. РЕ
6. Химия и ООС 6. Гистоприемство 6. История и ц-ии 6. Географиая и и-ка 6. КТТ - УП
7. Биология и ЗО 7. ЧК  7. РЕ   7. КТТ - УП
       спортни дейности