Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - X

II СРОК  2019/2020 

I. Консултация с родители:

VIII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

IX клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

X клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

II СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. БЕЛ 1. ИТ - 1 гр./2 гр. 1. Предприемачество 1. РПП - КТП 1. Техн. обзавеж.
2. Математика 2. Биология и ЗО 2. Химия и ООС 2. Техн. обзавеж. 2. География и и-ка
3. Физика и астр. 3. АЕ 3. Математика 3. Безопасност   3. Материалоз. на хр. пр.
4. ФВС 4. Изоб. из-во 4. АЕ 4. БЕЛ 4. История и цивл.
5. АЕ 5. УП-Кулинарни тех.-1гр./2гр. 5. ФВС 5. БЕЛ 5. Математика
6. Матер. на х-ните  6. УП-Кулинарни тех.-1гр./2гр. 6. БЕЛ 6. История и ц-ии 6. АЕ
7. Философия 7. ЧК   Биология и ЗО    
       спортни дейности -14.15ч.  

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК       

   ВТОРНИК          

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. АЕ 1. Физика и астр. 1. РПП - Отчетност 1. ОтПП-Отчетност 1. Математика
2. БЕЛ  2. ИТ - 1 гр./2 гр. 2. ФВС 2. БЕЛ 2. УП - Сервиране 1/2
3. УП - Сервиране 1/2 3. Изоб. из-во 3. РЕ 3. БЕЛ 3. История и цивл.
4. Химия и ООС 4. РПП - Отчетност 4. УП-КТТ - 1/2 4. История и цивл. 4. АЕ
5. КТТ 5. РЕ 5. УП-КТТ - 1/2 5. Математика 5. Геог. и и-ка 
6. Математика 6. Филисофия 6. УП-КТТ - 1/2 6. Биология и ЗО 6. ФВС
7. РПП - сервиране 7. ЧК  7. УП-КТТ - 1/2    
         
  спортни дейности -14.35ч.      

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. РЕ 1. Микробиология 1. БЕЛ 1. РПП - Спец. софтуер 1. АЕ
2. История и цив. 2. УП - КТТ - 1 гр./2 гр. 2. БЕЛ 2. История и цив. 2. Биология и ЗО
3. Философия 3. УП - КТТ - 1 гр./2 гр. 3. География и и-ка 3. Математика 3. Физика и астр.
4. Икономика 4. РЕ 4. ФВС 4. Изоб. из-во 4. ФВС
5. Математика 5. История и ц-ии 5. Химия и ООС 5. АЕ 5. Произв. практика
6. Биология и ЗО 6. Химия и ООС 6. Физика и астр. 6. БЕЛ 6. Произв. практика
7. География и и-ка 7. ЧК  7. История и ц-ии 7. Философия 7. Произв. практика 
  модул- ФВС -14.35ч.     8. Произв. практика