Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - X

II СРОК  2020/2021 

I. Консултация с родители:

VIII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

IX клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

X клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете: 

II СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1.Математика 1. КТТ - УП 1. Физика и астр.  1. БЕЛ 1. ИТ
2. БЕЛ 2. КТТ - УП 2. Химия и ООС 2. БЕЛ 2. АЕ
3. БЕЛ 3. Материалоз. на хр. пр 3. Математика 3. Предприемачество  3. ФВС
4. Геог. и и-ка 4. Техн. обзавеж. 4. АЕ 4. Материалоз. на хр. пр. 4. История и цивл.
5. Биология и ЗО 5. АЕ 5. Техн. обзавеж. 5. Безопасност и доллек. 5. Математика
6. Истрие и цивл. 6. Биология и ЗО 6. ФВС 6. КТТ - СПП 6. Изоб. из-во
7. Философия 7. ЧК    7. АЕ  
     Спортни дейности    

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК       

   ВТОРНИК          

СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. АЕ 1. Физика и астр. 1. ФВС 1. История и цивл. 1. ФВС
2. КТТ - УП  2. ИТ - 1 гр./2 гр. 2. Отчетност и раб. 2. ЗБУТ 2. Математика
3. КТТ - УП  3. Руски език 3. Сервиране 3. БЕЛ 3. История и цивл.
4. КТТ - УП  4. Математика 4. КТТ - СПП 4. БЕЛ 4. АЕ
5. КТТ - УП  5. Отчетност и раб. 5. Изоб. из-во 5. Математика 5. Геог. и и-ка 
6. Сервиране - УП 6. Философия 6. БЕЛ 6. РЕ 6. Биология и ЗО
7. Сервиране - УП 7. ЧК  7. Химия и ООС    
         
       спортни дейности   

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. География и и-ка 1. История и цивил. 1. Философия 1. Философия 1. БЕЛ
2. Математика 2. Физика и астр. 2. Микробиология 2. Химия и ООС 2. История и цивил.
3. АЕ 3. География и и-ка 3. ФВС 3. Математика 3. АЕ
4. Икономика 4. РПП - КТТ 4. Биология и ЗО 4. Физика и астр. 4. Изоб. из-во
5. История и цивил. 5. Биология и ЗО 5. РЕ 5. БЕЛ 5. РЕ
6. Химия и ООС 6. ФВС 6. История и ц-ии 6. БЕЛ 6. КТТ - УП
  7. ЧК      7. КТТ - УП
спортни дейности