Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

V - VII

                                                 

II СРОК  2019/2020 

I. Консултация с родители:

V клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

VI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

VII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете:                    

                                                    V КЛАС                                                                          

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК           

СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК      
1. История и ц-ции  1.Анг. език 1. История и ц-ции 1. БЕЛ 1. ИУЧ - Математика
2. ИТ 2. Геог. и и-ка 2. Изоб. из-во 2. АЕ 2. Чов. и прир.
3. БЕЛ  3. БЕЛ 3. ФВС 3. Музика 3. Изоб. из-во
4. БЕЛ 4. БЕЛ 4. Математика 4. ФВС 4. Тех. и предп.
5. Математика 5. Математика  5. ИУЧ - БЕЛ 5. Математика 5. АЕ
6. Музика 6. ФВС  6. Техн. и предп. 6. Чов. и прир. 6. ИУЧ - БЕЛ
  7. ЧК        
    спортни дейности  --14.15ч.    

  

   VI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Математика 1. БЕЛ 1. ИТ - 1гр./2 гр. 1. Човекът и прир. 1. Изоб. из-во
2. ФВС 2. БЕЛ  2. Геог. и и-ка 2. ИУЧ - БЕЛ 2. БЕЛ
3. АЕ 3. ИУЧ - Математика 3. Музика 3. Тех. и предп. 3. БЕЛ
4. История и ц-ции 4. Геогр. и и-ка 4. Математика 4. Математика 4. Математика
5. БЕЛ  5. Изоб. из-во 5. История и ц-ии 5. АЕ 5. Музика
6. Човекът и прир. 6. АЕ 6. АЕ 6. ФВС 6.Човекът и прир.
  7. ЧК        
    спортни дейности  -15.45ч    

 

   VII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ИТ - 1 гр./2 гр. 1. АЕ 1. Биология и ЗО 1. Биология и ЗО 1. АЕ
2. БЕЛ 2. Математика 2. Математика 2. Математика 2. Музика
3.ФВС 3. ФВС 3. БЕЛ 3. ИУЧ - БЕЛ 3. ИУЧ - Математика
4. Математика 4. Физика и астр. 4. БЕЛ 4. Тех. и предп. 4. Химия и ООС
5. АЕ 5. БЕЛ 5. Музика 5. Геог. и и-ка 5. ИУЧ - БЕЛ
6. История и ц-ции 6. БЕЛ 6. История и ц-ции 6. Изоб. из-во 6. Геог. и и-ка
7. Физика и астр.  7. ЧК        
      спортни дейности -14.15ч.