Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

V - VII

                                                 

I СРОК  2022/2023

I. Консултация с родители:

V клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

VI клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

VII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете:                    

                                                    V КЛАС                                                                          

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК           

СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК      
1. КМ и ИТ  1. Чов. и прир.  1. Математика 1. Английски език 1. Математъка
2. Бълг. ез. и л-ра 2. Математика 2. Ист. и ц-зации 2. Математика 2. Чов. и прир.
3. Бълг. ез. и л-ра 3. Бълг. ез. и л-ра 3. ФВС 3. Бълг. ез. и л-ра 3. Изоб. из-во.
4. Чов. и прир.  4. Музика 4. Техн. и пред.  4. Бълг. ез. и л-ра 4. Математика - ИУЧ
5. Математика 5. Геогр. и и-ка 5. Музика  5. Истирия и ц-ции 5. Английски език
6. ФВС 6. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ 6. Геогр. и и-ка 6. Изоб. из-во. 6. Бълг. ез. и л-ра
  7. ЧК  7. Английски език     
     СД- Лека атлетика    

  

   VI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Техн. и пред. 1. Бълг. ез. и л-ра 1. КМ и ИТ 1. Бълг. ез. и л-ра 1. Математика
2. Геогр. и и-ка 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Английски език 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3. Математика 3. Математика 3. Изоб. и-во 3. Истор. и ц-зации 3. Математика - ИУЧ
4. Музика 4. ФВС 4. Математика 4. Математика 4. ФВС
5. Истор. и ц-зации 5. Английски език 5. Бълг. ез. и л-ра 5. ФВС 5. Изоб. и-во
6. Английски език 6. Музика 6. Бълг. ез. и л-ра 6. Техн. и предп. 6.Човекът и прир.
  7. ЧК  7. Геогр. и и-ка 7. Чов. и прир.     
     СД - Лека атлетика    

 

   VII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК         ВТОРНИК             СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ФВС 1. ИТ 1. Математика 1. Биология и ЗО 1. Английски език
2. Ангкийски език 2. Математика 2. Музика 2. Геог. и и-ка 2. Изоб. из-во
3.История и ц-зации 3. Физика и астр. 3. Бълг. ез. и л-ра 3. Математика 3. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
4. Техн. и пред. 4. Бълг. ез. и л-ра 4. Бълг. ез. и л-ра 4. Ист. и ц-зации 4. Математика
5. Бълг. ез. и л-ра 5. Бълг. ез. и л-ра 5. Биология и ЗО 5. Изоб. из-во 5. Химия и ООС
6. Математика 6. ФВС 6. Математика - ИУЧ 6. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ 6. Геог. и и-ка
7. Химия и ООС 7. ЧК  7. Английски език     
   СД - Лека атлетика