Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

V - VII

                                                 

I СРОК  2021/2022 

I. Консултация с родители:

V клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

VI клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

VII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете:                    

                                                    V КЛАС                                                                          

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК           

СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК      
1. ФВС  1.КМ и ИТ 1. АЕ 1. ФВС 1. Математъка
2. Чов. и прир. 2. Математика 2. Математика 2. Геог. и и-ка 2. Чов. и прир.
3. БЕЛ  3. БЕЛ 3. Чов. и прир. 3. Математика 3. Изоб. из-во.
4. БЕЛ 4. Музика 4. Геог. и и-ка 4. БЕЛ 4. Тех. и пред.
5. Математика 5. Истирия и ц-ции 5. Музика  5. Истирия и ц-ции 5. АЕ
6. Анг. език 6. ИУЧ - Математика 6. ИУЧ - БЕЛ 6. Изоб. из-во. 6. БЕЛ
  7. ЧК   спортни дейности     
         

  

   VI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. АЕ 1. БЕЛ 1. ИТ 1. БЕЛ 1. Ист. и ц-ции
2. История и ц-ции 2. БЕЛ  2. Геог. и и-ка 2. БЕЛ 2. Изоб. и-во
3. Математика 3. Математика 3. АЕ 3. Изоб. из-во 3. Тех. и пред.
4. Музика 4. Тех. и пред. 4. БЕЛ 4. ФВС 4. ИУЧ - Математика
5. Човекът и прир. 5. Музика 5. Математика 5. АЕ 5. Изоб. и-во
6. БЕЛ 6. ФВС 6. ФВС 6. Математика 6.Човекът и прир.
  7. ЧК        
     Спортни дейности    

 

   VII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ИТ  1. АЕ 1. Математика 1. Биология и ЗО 1. АЕ
2. АЕ 2. Математика 2. БЕЛ 2. Математика 2. Изоб. из-во
3.История и ц-ции 3. ФВС 3. БЕЛ 3. Геог. и и-ка 3. ИУЧ - Математика
4. ФВС 4. Физика и астр. 4. Музика 4. Ист. и ц-ции 4. ИУЧ - БЕЛ
5. БЕЛ 5. БЕЛ 5. Биология и ЗО 5. Изоб. из-во 5. Химия и ООС
6. Математика 6. БЕЛ 6. Химия и ООС 6. ИУЧ - БЕЛ 6. Геог. и и-ка
 7. Тех. и пред. 7. ЧК        
       спортни дейности