Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

V - VII

                                                 

I СРОК  2020/2021 

I. Консултация с родители:

V клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

VI клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

VII клас - сряда -  от 15.00 часа до 15.45 часа

 

II. Седнично разписание на часовете:                    

                                                    V КЛАС                                                                          

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК           

СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК      
1. ФВС  1.Анг. език 1. География и и-ка 1. ИУЧ - БЕЛ 1. АЕ
2. ИТ 2. Геог. и и-ка 2. БЕЛ 2. ИУЧ - БЕЛ 2. Чов. и прир.
3. БЕЛ  3. БЕЛ 3. Чов. и прир. 3. Математика 3. Изоб. из-во
4. БЕЛ 4. Музика 4. Математика 4. Музика 4. ИУЧ - Математика
5. Техн. и предп. 5. Истирия и ц-ции 5. АЕ 5. АЕ 5. ФВС
6. Математика 6. Математика 6. Изоб - и-во 6. ФВС 6. ИУЧ - БЕЛ
  7. ЧК        
    спортни дейности  --14.15ч.    

  

   VI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. АЕ 1. БЕЛ 1. ИТ  1. Човекът и прир. 1. ИУЧ - Математика
2. История и ц-ции 2. БЕЛ  2. Геог. и и-ка 2. ИУЧ - БЕЛ 2. БЕЛ
3. Математика 3. Математика 3. ФЕС 3. Тех. и предп. 3. БЕЛ
4. Изоб. и-во 4. ФВС 4. Математика 4. Математика 4. Техн. и предп.
5. Човекът и прир. 5. Изоб. из-во 5. История и ц-ии 5. АЕ 5. Музика
6. БЕЛ 6. Техн. и предп. 6. АЕ 6. ФВС 6.Човекът и прир.
  7. ЧК        
    спортни дейности  -15.45ч    

 

   VII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ИТ - 1 гр./2 гр. 1.Математика 1. АЕ 1. Биология и ЗО 1. ИУЧ - Математика
2. БЕЛ 2. Тех. и предп. 2. Математика 2. История и ц-ции 2. Изоб. из-во
3.История и ц-ции 3. ФВС 3. БЕЛ 3. АЕ 3. АЕ
4. ФВС 4. Физика и астр. 4. БЕЛ 4. Математика 4. ИУЧ - БЕЛ
5. Математика 5. БЕЛ 5. Музика 5. Изоб. из-во 5. Химия и ООС
6. Биология и ЗО 6. БЕЛ 6. Химия и ООС 6. ИУЧ - БЕЛ 6. Геог. и и-ка
  7. ЧК     7. Геог. и и-ка   
   спортни дейности -14.15ч.