Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

V - VII

                                                 

II СРОК  2022/2023

I. Консултация с родители:

V клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

VI клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

VII клас - сряда -  от 14.30 часа до 15.15 часа

 

II. Седнично разписание на часовете:                    

                                                    V КЛАС                                                                          

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК           

СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК      
1. КМ и ИТ  1. Математика 1. Математика 1. Ком. моделиране 1. Математъка
2. Бълг. ез. и л-ра 2. ФВС 2. БЕЛ - ИУЧ 2. Математика 2. Ист. и ц-ции
3. Бълг. ез. и л-ра 3. Бълг. ез. и л-ра 3. ФВС 3. Бълг. ез. и л-ра 3. Изоб. из-во.
4. AE 4. Музика 4. Чов. и прир. 4. Бълг. ез. и л-ра 4. БЕЛ - ИУЧ
5. Математика 5. Геогр. и и-ка 5. Музика  5. Техн и пред. 5. Математика - ИУЧ
6. ФВС 6. АЕ 6. Техн. и пред. 6. Ист. и ц-ции 6. АЕ
7. Чов. и прир. 7. ЧК  7. Английски език 7. Изоб. из-во   
     СД- Лека атлетика    

  

   VI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. АЕ 1. Бълг. ез. и л-ра 1. КМ и ИТ 1. Бълг. ез. и л-ра 1. Математика
2. Геогр. и и-ка 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Математика 2. КМ и ИТ 2. АЕ
3. Математика 3. Изоб. из-во 3. Математика - ИУЧ 3. Истор. и ц-зации 3. Човекът и прир.
4. Музика 4. Математика 4. Изоб. и-во 4. Математика 4. ФВС
5. Истор. и ц-зации 5. Английски език 5. Бълг. ез. и л-ра 5. ФВС 5. БЕЛ
6. Чов. и прор. 6. Музика 6. Бълг. ез. и л-ра 6. АЕ 6. БЕЛ - ИУЧ
7. Техн. и пред 7. ЧК  7. Геогр. и и-ка 7. Чов. и прир.     
     СД - Лека атлетика    

 

   VII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК         ВТОРНИК             СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ФВС 1. ИТ 1. Математика 1. Биология и ЗО 1. Английски език
2. Ангкийски език 2. Химия  и ООС 2. Музика 2. Геог. и и-ка 2. Физика и астр.
3. История и ц-зации 3. Физика и астр. 3. Бълг. ез. и л-ра 3. Математика 3. Музика
4. БЕЛ 4. Бълг. ез. и л-ра 4. Бълг. ез. и л-ра 4. Ист. и ц-зации 4. МТехн. и пред.
5. БЕЛ 5. ФВС 5. АЕ 5. Изоб. из-во 5. Геог. и и-ка
6. Математика 6. Математика 6. Математика - ИУЧ 6. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ 6. Математика
  7. ЧК  7. Биология и ЗО     
   СД - Лека атлетика