Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

V - VII

                                                 

I СРОК  2023/2024

I. Консултация с родители:

V клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

VI клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

VII клас - сряда -  от 14.00 часа до 15.00 часа

 

II. Седнично разписание на часовете:                    

                                                    V КЛАС                                                                          

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК           

СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК      
1. КМ и ИТ  1. Чов. и прир. 1. БЕЛ - ИУЧ 1. Ист. и ц-ции 1. БЕЛ - ИУЧ
2. Бълг. ез. и л-ра 2. Математика 2. Ист. и ц-ции 2. ФВС 2. Математика - ИУЧ
3. Бълг. ез. и л-ра 3. Музика 3. Математика 3. Бълг. ез. и л-ра 3. Изоб. из-во.
4. Чов. и прир. 4. АЕ 4. АЕ 4. Бълг. ез. и л-ра 4. АЕ
5. Математика 5. БЕЛ 5. Музика  5. Математика 5. Чов. и прир.
6. ФВС 6. БЕЛ 6. Геог. и и-ка 6. Изоб. из-во 6. Математика
7. Геог. и и-ка 7. ЧК    7. Тех. и пред.   
     СД- Лека атлетика    

  

   VI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Истор. и ц-зации 1. Бълг. ез. и л-ра 1. КМ и ИТ 1. БЕЛ 1. Математика
2. Геогр. и и-ка 2. Бълг. ез. и л-ра 2. ФВС 2. БЕЛ - ИУЧ 2. Изоб. и-во
3. Математика 3. Математика 3. АЕ 3. Математика 3. Математика - ИУЧ
4. Музика 4. Музика 4. Математика 4. Изоб. и-во 4. БЕЛ - ИУЧ
5. Техн. и пред 5. Английски език 5. Бълг. ез. и л-ра 5. ФВС 5. Ист. и ц-ции
6. АЕ 6. ФВС 6. Бълг. ез. и л-ра 6. Чов. и прир. 6. Чов. и прир. 
7.  7. ЧК  7. Геогр. и и-ка 7. Техн. и пред.   
     СД - Лека атлетика    

 

   VII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК         ВТОРНИК             СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ФВС 1. КМИТ 1. Математика 1. Биология и ЗО 1. Английски език
2. Математика 2. АЕ 2. КМИТ 2. Геог. и и-ка 2. БЕЛ - ИУЧ
3. И-я и ц-ции 3. БЕЛ 3. Бълг. ез. и л-ра 3. Математика 3. Математика
4. БЕЛ 4. БЕЛ 4. Бълг. ез. и л-ра 4. Ист. и ц-зации 4. Х-я и ООС
5. АЕ 5. ФВС 5. Б-я и ЗО 5. Изоб. из-во 5. Изоб. и-во
6. Матем - ИУЧ 6. Математика 6. Музика 6. Тех. и пред. 6. Геог. и и-ка
 7. Х-я и ООС 7. ЧК  7. Ф-ка и астр.     
   СД - Лека атлетика