Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Работа с ученици със СОП

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

1. Заповед - утвърждаване График за работа с ученици със СОП

2. График за работа с ученици със СОП