Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

I - IV

Бълг. ез.и л-ра

                              II срок     2020/2021                      

I. Консултации с родители:

    I  клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    II клас - Сряда - от 14.30 – 15.15 часа 

    III клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    IV клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

 

II. Седмично разписание на часовете 

I  клас 

 

     понеделник      вторник     сряда   четвъртък 

 

  петък

 

1  Бълг. ез. и л-ра  1.  Музика  1.  Бълг. ез и л-ра  1. Околен свят  1.  ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
2  Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2.  Бълг. ез и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
3  Математика  3. Бълг. ез. и л-ра  3.  Математика  3. Математика  3.  ИУЧ - Математика 
4  Физич. възп. и спорт  4. Математика  4.  Физич. възп. и спорт  4. Изоб. из-во  4.  Музика
5  Техн. и предприем.  5. Час на класа    5. Изоб. из-во  5. Техн. и предприем.
           6. Час за спортни дейности - 11.10 ч.
           

                                                                                                           II клас

     понеделник    вторник    сряда    четвъртък

 

    петък

 

1 Музика  1. Музика  1.  Бълг. ез. и л-ра  1. Околен свят  1. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2 Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2.  Английски език  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3 Бълг. ез. и л-ра  3. Бълг. ез. и л-ра  3.  Бълг. ез. и л-ра  3. Английски език  3. Математика - ИУЧ
4 Математика  4. Математика  4. Математика  4. Изоб. из-во  4. Физич. възп. и спорт
 5  Спортни дейности   5. Час на класа  5. Физич. възп. и спорт  5. Изоб. из-во  5. Техн. и предприем.
           
     

  

   

                                                                                                        III клас

  понеделник вторник сряда

четвъртък

 

петък

 

1 Човекът и природата  1. Човекът и обществото  1. Бълг. ез. и л-ра  1.Човекът и обществото  1. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2 Математика  2. Математика  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Математика  2. Английски език
3 Английски език  3. Бълг. ез. и л-ра  3. Английски език  3. Бълг. ез. и л-ра  3. Математика - ИУЧ
4 Бълг. ез. и л-ра  4. Бълг. ез. и л-ра  4. Изоб. из-во  4. Бълг. ез. и л-ра  4. Музика
5 Техн. и предприемачество  5. ФВС  5. Изоб. из-во  5. Компютърно моделиране  5. ФВС
     6. Час на класа   6. ФВС  6.Музика  
   Спортни дейности         

                                                                                                       IV клас 

  понеделник вторник сряда четвъртък

 петък 

1 Човекът и природата  1. Човекът и обществото  1. Бълг. ез. и л-ра  1. Човекът и природ.  1. ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
2 Бълг. ез.и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бъл. ез. и л-ра  2. ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
3 Математика  3. Бълг. ез. и л-ра  3. Компютърно моделиране  3. Математика  3. ИУЧ -Математика
4 Английски език  4. Английски език  4. Математика  4. Английски език  4. Математика
5 Бълг. ез.и л-ра  5. ФВС  5. Музика  5. ФВС  5. Музика
 6  Техн. и предприемачество  6. Час на класа    6. Спортни дейности  6. Изоб. из-во