Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

I - IV

  I срок     2023/2024                      

I. Консултации с родители:

    I  клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    II клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    III клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    IV клас - Сряда - от 14.00 – 14.45 часа 

 

II. Седмично разписание на часовете 

I  клас 

 

     понеделник      вторник     сряда четвъртък 

  петък

1  Бълг. ез. и л-ра  1.  Музика  1.  Бълг. ез и л-ра  1. Родинознание  1. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2  Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2.  Бълг. ез и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3  Математика  3. Бълг. ез. и л-ра  3.  Математика  3. Математика  3.  Математика - ИУЧ
4  Физич. възп. и спорт  4. Математика  4.  Физич. възп. и спорт  4. Изоб. из-во  4.  Музика
5  Техн. и предприем.  5. Час на класа  5. СД - Лека атлетика  5. Изоб. из-во  
           

                                                                                                           II клас

 

  понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Родинознание 1. Музика  1. Музика 1. Бълг. ез. и л-ра

1. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ

2 Бълг. ез. и л-ра 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Български език и л-ра 2. Бълг. ез. и л-ра 2. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3 Математика 3. Бълг. ез. и л-ра 3. Математика 3. Математика 3. Математика - ИУЧ
4 Английски език 4. Математика 4. Бълг. ез. и л-ра 4. Английски език 4. Физ. въз. и спорт
5 Физ. въз. и спорт 5. Час на класа 5. Техн. и пред.  5. Изоб. из-во 5. СД - Лека атлетика

 III клас

  понеделник вторник сряда

четвъртък

 петък

1 Бълг. ез. и л-ра  1. Човекът и обществото  1. Човекът и природата  1. Бълг. ез. и л-ра  1. Човекът и обществото
2 Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3 Математика  3. Математика  3. Бълг. ез. и л-ра  3. Английски език  3. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
4 КМ  4. Английски език  4. Английски език  4. Математика  4. Математика  - ИУЧ
5 Музика  5. ФВС  5. Математика  5. Изоб. и-во  5. Техн. и пред. 
 СД - Лека атлетика  6. Час на класа   6. ФВС  6. Изоб. и-во  
           

 IV клас 

  понеделник вторник сряда четвъртък

 петък 

1 Бълг. ез.и л-ра  1. Човекът и обществото  1. Човекът и природата  1. Човекът и природата  1. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2 Бълг. ез.и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бъл. ез. и л-ра  2. Математика - ИУЧ
3 Английски език  3. Английски език  3. Бълг. ез. и л-ра  3. Бъл. ез. и л-ра  3. Английски език
4 Математика  4. Математика  4. Математика  4. КМ  4. Математика
5 Музика  5. ФВС  5. ФВС  5. Изоб. из-во  5. ФВС
 6 СД - Лека атлетика  6. Час на класа    6. Техн. и пред.  6. Изоб. из-во