Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

I - IV

                              I срок     2020/2021                      

I. Консултации с родители:

    I  клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    II клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    III клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

    IV клас - Сряда - от 13.30 – 14.15 часа 

 

II. Седмично разписание на часовете 

I  клас 

 

     понеделник      вторник     сряда   четвъртък 

 

  петък

 

1  Бълг. ез. и л-ра  1   Музика  1   Бълг. ез и л-ра  1  Околен свят  1  ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
2  Бълг. ез. и л-ра  2   Бълг. ез. и л-ра  2   Бълг. ез. и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра  2  ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
3  Математика  3   Бълг. ез. и л-ра  3   Математика  3  Математика  3  ИУЧ - Математика 
4  Физич. възп. и спорт  4   Математика  4   Физич. възп. и спорт  4  Изоб. из-во  4  Музика
5  Техн. и предприем.      5  Изоб. из-во  
           
     Час на класа - 11.10 ч.      Час за спортни дейности - 11.10 ч.

                                                                                                           II клас

     понеделник    вторник    сряда    четвъртък

 

    петък

 

1 Бълг. ез. и л-ра  1. Бълг. ез. и л-ра  1.  Бълг. ез. и л-ра  1. Околен свят  1. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2 Математика  2. Математика  2.  Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3 Бълг. ез. и л-ра  3. Бълг. ез. и л-ра  3.  Математика - ИУЧ   3. Математика  3. Английски език
4 Музика  4. Техн. и предп.  4. Английски език  4. Изоб. из-во  4. Музика
5      5. Физич. възп. и спорт  5. Изоб. из-во  5. Физич. възп. и спорт
           
   спортни дейности - 11,10  Час на класа - 11.10 ч.

  

   

                                                                                                        III клас

  понеделник вторник сряда

четвъртък

 

петък

 

1 Човекът и обществото  1. Човекът и обществото  1. Човекът и природата  1.Бълг. ез. и л-ра    1. Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2 Английски език  2. Математика  2. Английски език  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Математика - ИУЧ
3 Бълг. ез. и л-ра  3. Бълг. ез. и л-ра  3. Бълг. ез. и л-ра  3. Компютърно моделиране  3. Бълг. ез. и л-ра 
4 Математика  4. Бълг. ез. и л-ра  4. Математика  4. Изоб. из-во  4. Англ. език
5 Музика  5. ФВС  5. Музика  5. Изоб. из-во  5. ФВС
         6. ФВС  
     Час на класа - 12.20 ч.  Спортни дейности - 12,10    

                                                                                                       IV клас 

  понеделник вторник сряда четвъртък

 петък 

1 Човекът и природата  1. Бълг. ез. и л-ра  1. Бълг. ез. и л-ра  1  Човекът и природ.  1. Човекът и обществото
2 Бълг. ез.и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2. Бълг. ез. и л-ра  2  Бъл. ез. и л-ра  2. ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
3 Математика  3. Английски език  3. Математика  3 Бъл. ез. и л-ра  3. ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
4 Английски език  4. Математика  4. Компютърно моделиране  4  Английски език  4. ИУЧ -Математика
5 ФВС  5. ФВС  5. Изоб. из-во  5  Тех. и предп.  5. Математика
       6. Музика    6. Музика
     Час на класа  - 12.20 ч.    Модул ФВС 12.10