Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Програма

Програма за организация на учебния ден.

Седмично разписание - 2021/2022 - I срок

Седмично разписание - 2021/2022 - II срок

 

ГРАФИК НА ОБЩИТЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ГАБАРЕ

 

№ по ред

Дата

 Час

Първа родителска среща

15.09.2021 г.

13.30 часа

Втора родителска среща

18.02.2022 г.

15.30 часа

Трета родителска среща

25.04.2022 г.

15.30 часа