Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Програма

Програма за организация на учебния ден.

Бланка за преструктуриране на учебно съдържание 

Седмично разписание - 2019/2020 - I срок

Седмично разписание - 2019/2020 - II срок

График родителски срещи

График на додителските срещи по класове.

ГРАФИК НА ОБЩИТЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ГАБАРЕ

 

№ по ред

Дата

 Час

Първа родителска среща

16.09.2019 г.

13.30 часа

Втора родителска среща

19.02.2020 г.

15.30 часа

Трета родителска среща

24.04.2020 г.

15.30 часа