Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

VIII - XII

  

I СРОК 

                                                                          VIII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Музика 1. Биология и ЗО 1. Предприемачество 1. Анг. език 1. Химия и ООС
2. Матер. на х-ните 2. ФВС 2. Анг. език 2. Математика 2. Физика и астр.
3. БЕЛ 3. Матер. на х-ните 3. БЕЛ 3. Физика и астр. 3.Техн. обзавеж.
4. Математика 4. БЕЛ 4. БЕЛ 4. Геогр. и и-ка 4. Гостоприемство
5. История и цивл. 5. История и цивл. 5. Математика 5. ФВС 5. Кулинарни тех.
6. Анг. език 6. Анг. език 6. ИТ - 1 гр. 6. Техн. обзав. 6. УП-Кулинарни тех. - 1 гр.
  7. ЧК  7. ИТ - 2 гр. 7. Философия 7. УП-Кулинарни тех. -1гр.  
  8. УП -2 гр. - 14,15 ч.    спортни дейности -14.15ч.  

 Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.

 

IX КЛАС      

                                                                    

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1.ФВС 1. Математика 1. БЕЛ 1. Математика 1. РПП - Очетност и раб. с док.
2. БЕЛ  2. Биология и ЗО 2. БЕЛ 2. УП - Сервиране 2. Математика
3. Кулинарни техн. 3. Физика и астр. 3. Геог. и и-ка  3. ФВС 3. Химия и ООС
4. УП-Кулинарни тех. 4. РПП - сервиране 4. УП-Кулинарни тех. 4. ЗБУТ 4. УП - Сервиране
5. УП-Кулинарни тех. 5. Анг. език 5. УП-Кулинарни тех. 5. Гостоприемство 5. Филисофия
6. Музика 6. Ист. и цивил. 6. Руски език 6. История и цивил. 6. ИТ - 1 гр.
7. Анг. език 7. ЧК  7. Химия и ООС 7. Руски език 7. ИТ - 2 гр.
         
  спортни дейности -14.35ч.      

 Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.

 

   X КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. БЕЛ 1. ТКП 1. Английски език 1. ФВС 1. ЗБУТ
2. История и цив. 2. БЕЛ  2. Химия и ООС 2.Биология и ЗО 2. Техн. на кул. пр. 
3. Хигиена на хр. 3. БЕЛ  3. ФВС 3. Англ. език 3. Математика
4. Руски език 4. ЗБУТ  4. ИТ - 1 гр 4. Етика и право 4. Руски език
5. Математика 5. физика и астр. 5. ИТ - 2 гр 5. География и и-ка 5. Хигиена на хр.
6. УП - ТКП 6. Математика 6. УП - ТКП 6. ЗИП - ИТ - 1 гр 6. История и цив.
7. УП - ТКП 7. ЧК  7. УП - ТКП 7. ЗИП - ИТ - 2 гр   
  модул- ФВС -14.35ч.      

   Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.

 

   XI КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Счетоводство и отчет. 1. АЕ 1.ЗИПП - ТКП 1. АЕ 1. АЕ - на пофесията
2. ТКП 2. ТКП 2. Сервиране 2. ЗИП - БЕЛ 2. Сервиране
3.Философия 3. ФВС 3. Счетоводство и отчет. 3. ЗИПП - ТКП 3. УП - Сервиране 
4. БЕЛ 4. Математика 4.БЕЛ 4. УП - ТКП 4. ЗИП - БЕЛ
5. БЕЛ 5. УП - ТКП 5. Математика 5. УП - ТКП. 5. История и цив.
6. Математика 6. УП - ТКП 6. История и цив. 6. УП - Сервиране 6. ФВС
7. АЕ - на пофесията  7. ЧК        
 модул- ФВС -14.15ч.        

  Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.

 

   XII КЛАС  

 

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. ЗИП - Б-я и ЗО 1. ЗИП - ИТ 1. ЗИП - И-я и цив. 1. ЗИП - Б-я и ЗО 1. ЗИП - ФВС
2.ФВС 2. ЗИП -Математика 2. ЗИП - ИТ 2. ЗИП - Геог. и и-ка 2. ЗИП - ФВС
3. Свят и личност 3. ЗИП - И-я и цив. 3. Математика 3. ЗИП - БЕЛ 3. ЗИП - БЕЛ
4. ЗИП - Геог. и и-ка 4. ФВС 4. ЗИП - Геог. и и-ка 4. ЗИП - БЕЛ 4. ЗИП - Математика
5. Математика 5. БЕЛ 5. ЗИП - ФВС. 5. Немски език 5. Свят и личност
6. ЗИП - И-я и цив. 6. БЕЛ 6. БЕЛ 6. ЗИП - ФВС 6. Немски език
7. ЗИП - Фи-ка и астр. 7. ЧК      7. ЗИП -Фи-ка и астр.  
 модул- ФВС-14.15ч.        

 Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.