Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

V - VII

                                                 

I СРОК  2018/2019 

                                                                          V КЛАС                                                                          

ПОНЕДЕЛНИК     

   ВТОРНИК           

СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК      
1. Геог. и и-ка  1.Чов. и прир. 1. ИУЧ - Матем. 1. Ист. и цивил.  1. ИУЧ - БЕЛ
2. БЕЛ  2. БЕЛ  2. ФВС  2. БЕЛ 2. Инф. техн
3. БЕЛ  3. Математика  3. Анг. език 3. Музика 3. Анг. език
4. Музика 4. Геог. и и-ка 4. Ист. и цивил.  4. Математика. 4.  Изоб. из-во
5. Анг. език 5. Изоб. из- во  5. БЕЛ 5. Анг. език 5. Математика
6. Математика 6. ФВС  6. Чов. и прир. 6. Чов. и прир. 6. Тех. и предп.
  7. ЧК        
    спортни дейности  --13.30ч.    

 Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.

 

   VI КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Човекът и прир. 1. Ист. и цивил. 1. ИТ - 1гр./2 гр. 1. Тех. и предп. 1. Математика 
2. Музика 2. Математика  2. БЕЛ 2. Изоб. из-во 2. ИУЧ - БЕЛ
3.Математика 3. Музика 3. ИУЧ - Математика 3. ИУЧ - БЕЛ 3. Изоб. из-во
4. ФВС 4. Анг. език 4. ФВС 4. ФВС 4. Ист. и цивил.
5. БЕЛ  5. БЕЛ  5.Тех. и предп. 5. Математика 5. Анг. език
6. БЕЛ  6. БЕЛ  6. Геог. и и-ка 6. Анг. език 6. Човекът и прир.
  7. ЧК        
    спортни дейности  -13.30ч    

   Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.

 

   VII КЛАС  

ПОНЕДЕЛНИК           ВТОРНИК              СРЯДА     ЧЕТВЪРТЪК             ПЕТЪК       
1. Математика 1. Анг. език 1. ФВС 1.ИТ - 1 гр./2 гр. 1. Геог. и и-ка
2. Биология и ЗО 2. Изоб. из-во. 2. Математика 2. ФВС 2. Ист. и цивил.
3.Ист. и цивил. 3. БЕЛ 3. Музика 3. Биология и ЗО 3. ИУЧ - БЕЛ 
4. БЕЛ 4. БЕЛ 4. Анг. език 4. БЕЛ 4. ИУЧ - БЕЛ
5. Изоб. из-во 5. Математика 5. Геог. и и-ка 5. Тех. и предп. 5. Анг. език
6. Химия и ООС  6. Химия и ООС  6. БЕЛ 6. Математика 6. ИУЧ - Математика
  7. ЧК    7. Физика и астр.   
      спортни дейности -13.30ч.  

  Консултация с родители - сряда - 15.00 ч.