Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

I - IV

                              I срок     2018/2019                       

I  клас 

     понеделник      вторник     сряда   четвъртък 

 

  петък

 

1  Бълг. ез. и л-ра  1   Музика  1   Бълг. ез и л-ра  1  Околен свят  1  ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
2  Бълг. ез. и л-ра  2   Бълг. ез. и л-ра  2   Бълг. ез. и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра  2  ИУЧ - Бълг. ез. и л-ра
3  Математика  3   Бълг. ез. и л-ра  3   Математика  3  Математика  3  ИУЧ - Математика 
4  Физич. възп. и спорт  4   Математика  4   Физич. възп. и спорт  4  Изоб. из-во  4  Музика
5  Техн. и предприем.      5  Изоб. из-во  
           
     Час на класа - 11.10 ч.      Час за спортни дейности - 11.10 ч.

                                                                                                           II клас

     понеделник    вторник    сряда    четвъртък

 

    петък

 

1  Околен свят  1  Музика  1  Бълг. ез. и л-ра  1  Музика  1  Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2  Бълг. ез. и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра  2   Бълг. ез. и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3  Бълг. ез. и л-ра  3  Бълг. ез. и л-ра  3  Английски език  3 Математика  3  Английски език
4  Математика  4  Математика  4 Математика  4  Техн. и предп.  4 Математика - ИУЧ
5      5 Физич. възп. и спорт  5  Изоб. из-во  5. Физич. възп. и спорт
           
   спортни дейности - 11,10  Час на класа - 11.10 ч.

  

   

                                                                                                        III клас

  понеделник вторник сряда

четвъртък

 

петък

 

1 Човекът и обществото  1 Човекът и обществото  1  Бълг. ез и л-ра  1  Човекът и природата  1  Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
2 Математика  2  Математика  2  Бълг. ез и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра - ИУЧ
3 Английски език  3  Английски език  3  Комп. моделиране  3  Английски език  3  Бълг. ез. и л-ра 
4 Бълг. ез. и л-ра  4  Бълг. ез. и л-ра  4  Изоб. из-во  4  Математика  4  Математика
5 Музика  5  Техн. и предп.  5  Изоб. из-во  5  Бълг. ез. и л-ра  5  Музика
         6 Физич. възп. и спорт  6 Физич. възп. и спорт
     Час на класа - 12.10 ч.  Спортни дейности - 12,10    

                                                                                                       IV клас 

  понеделник вторник сряда четвъртък

 

петък

 

1 Човекът и природата  1  Бълг. ез. и л-ра  1  Бълг. ез. и л-ра  1  Човекът и природ.  1 Човекът и обществото
2 Бълг. ез.и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра  2  Бълг. ез. и л-ра  2  Английски език  2  Бълг. ез. и л-ра ЗИП
3 Математика  3  Английски език  3  Математика  3  Бълг. ез. и л-ра  3  Бълг. ез. и л-ра ЗИП
4 Английски език  4  Математика  4  Бълг. ез. и л-ра  4  Изоб. из-во  4  Математика
5 Физич. възп. и спорт  5  Музика  5  Дом. бит и техника  5  Изоб. из-во  5  Физч. възп. и спорт
           
     Час на класа  - 12.10 ч.    Модул ФВС 12.10