Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

"Ученически практики"

   Проект № BG05M2OP001-2.006 “Ученически практики“ е една възможност за учениците от СУ "Христо Ботев" с. Габаре да работят в реална работна среда и така до придобият практически умения по професия – готвач, специалност - Производство на кулинарни изделия и напитки , професионално направление - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 

И СУ "Христо Ботев" с. Габаре  се включи в проекта с 5 ученици от 10-ти клас с професия „Готвач“  . Те са разпределени в 1 обект в град Бяла Слатина: Ресторант „ Лъки“. За учениците се грижи един наблюдаващ учител. За времето от 02.04.2018 г. до 15.09.2018 г. всеки един участник в проекта ще заработи 240 часа в съответното заведение за хранене, за което ще получи и парично възнаграждение, според условията на проекта.