Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проект "Подкрепа за успех"

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

1. Заповед за у-ща включени в "Подкрепа за успех"

2. Начални инструкции

3. указания - проект "Подкрепа за успех"

4. Указания - проект - нови от 30.01.2020 г.

    - Приложение 2 - ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА от 30.01.2020 г.

 

5. Писмо - началник на РУО

6. Приложение 1- Индивидуална карта- 09.2019 г.

7. Приложение 2 - Програма с график 

8. Приложение 3  - декларация за информираност и съгласие

9. Удостоверение-проект ПУ

10. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евроатом) № 2018/1046

11. Списък 1 към Заповед

12. Списък 2 към Заповед

13. Присъствен дневник

14. Отчетен доклад за дейност

15. Бланка

16. Заявка за материали от ръководител

17. Бланка - преструктуриране

 

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" с. Габаре - 2019/2020

Тематична област

Дейност

клас

Брой групи

Брой   у-ци

график

Ръководител на група

1.            

БЕЛ

обучителни трудности

II

1

5

 

Тихомир Илиев

2.             

Матемаика

обучителни трудности

II

1

5

 

Тихомир Илиев

3.             

БЕЛ

обучителни трудности

III

1

5

 

Камелия Иванова

4.             

БЕЛ

обучителни трудности

IV

1

5

 

Пенка Вълчева

5.             

Математика

обучителни трудности

V

1

5

 

Марияна Тошева

6.             

Матемаика

обучителни трудности

VII

1

5

 

Румен Божинов

7.             

БЕЛ

обучителни трудности

VII

1

5

 

Маргарита Борисова

8.             

БЕЛ

обучителни трудности

IX

1

5

 

Геновева Василева

9.             

Кулинарни техники и технологии

обучителни трудности

VIII

1

5

 

Пенка Дамянова

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" с. Габаре - 2018/2019

Тематична област

Дейност

 

клас

Брой групи

Брой

 у-ци

график

Ръководител на

група

1.              

БЕЛ

обучителни трудности

I

1

5

 Grafik_BEL_Iliev

Тихомир Илиев

2.              

Матемаика

обучителни трудности

I

1

5

Grafik_MAT_Iliev

Тихомир Илиев

3.              

БЕЛ

обучителни трудности

II

1

5

Grafik_BEL_K_Ivanova 

Камелия Иванова

4.              

Матемаика

обучителни трудности

II

1

5

Grafik_MAT_K_Ivanova

Камелия Иванова

5.              

БЕЛ

обучителни трудности

III

1

5

Grafik_BEL_Okeanova

Елена Океанова

6.              

Матемаика

обучителни трудности

III

1

5

Grafik_MAT_Okeanova

Елена Океанова

7.              

БЕЛ

обучителни трудности

IV

1

5

Grafik_Bankova

Тоня Банкова

8.              

Математика

обучителни трудности

V

1

5

Grafik_Toseva

Марияна Тошева

9.              

Математика

обучителни трудности

VII

1

5

Grafik_MAT_R_Bojinov

Румен Божинов

10.          

БЕЛ

обучителни трудности

VI

1

5

Grafik_BEL_M_Borisova

Маргарита Борисова

11.          

БЕЛ

обучителни трудности

VIII

1

5

Grafik_BEL_G_Vasileva

Геновева Василева