Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

лятно обучение

I. Документи за лятно обучение:

 II. Документи за ръководителя на обучаваща се група:

1. Портфолио на всеки ученик ( съдържащ всички необходими документи и материали на ученика)

2. Декларация информирано съгласие от родител;

3. Утвърдена програма- график за обучение

4. присъствен списък на учениците

5. дневник на групата с тематична програма и график

6. инструктаж с подписите  на учениците за спазване на протовоепидемочните мерки

7. Работни листи

8. Снимков материал - ако има такъв

 

III. Портфолио на ученика от проведено лятно обучение: 

1. Декларация информирано съгласие от родител;

2. Програма за обучение

3. Работни листи

4. Снимков материал - ако има такъв