Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Квалификация на педагогическите специалисти

График за квалификацията на педагогическите специалисти  - 2021/2022

  • ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

Тема

Период  на провеждане

начален час

Участници/целева група/ брой

Обучителна организация

Отговорник

място на провеждане

Финансиране

стандарт

1

Дигитализация в управлението на образователната институция чрез уеб базирани решения

8-10.07.2022 г. 

14.00 ч.

педагогически колектив

23 бр.

Раабе България ЕООД

Директор

хотел "Балкан" с. Чифлик, общ. Троян  

от бюджета на училището

по критериите на МОН