Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Проект "Подкрепа за успех"

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

1. Заповед за у-ща включени в Подкрепа за успех

2. Начални инструкции

3. Писмо - началник на РУО

4. Приложение 1- Индивидуална карта-19.04.2019 г.

5. Приложение 2 - Програма с график

6. Приложение 3 - Удостоверение-проект ПУ

7. Списък 1 към Заповед

8. Списък 2 към Заповед

 

Утвърдени групи в СУ "Христо Ботев" с. Габаре

Тематична област

Дейност

 

клас

Брой групи

Брой

 у-ци

график

Ръководител на

група

1.              

БЕЛ

обучителни трудности

I

1

5

 Grafik_BEL_Iliev

Тихомир Илиев

2.              

Матемаика

обучителни трудности

I

1

5

Grafik_MAT_Iliev

Тихомир Илиев

3.              

БЕЛ

обучителни трудности

II

1

5

Grafik_BEL_K_Ivanova 

Камелия Иванова

4.              

Матемаика

обучителни трудности

II

1

5

Grafik_MAT_K_Ivanova

Камелия Иванова

5.              

БЕЛ

обучителни трудности

III

1

5

Grafik_BEL_Okeanova

Елена Океанова

6.              

Матемаика

обучителни трудности

III

1

5

Grafik_MAT_Okeanova

Елена Океанова

7.              

БЕЛ

обучителни трудности

IV

1

5

Grafik_Bankova

Тоня Банкова

8.              

Математика

обучителни трудности

V

1

5

Grafik_Toseva

Марияна Тошева

9.              

Математика

обучителни трудности

VII

1

5

Grafik_MAT_R_Bojinov

Румен Божинов

10.          

БЕЛ

обучителни трудности

VI

1

5

Grafik_BEL_M_Borisova

Маргарита Борисова

11.          

БЕЛ

обучителни трудности

VIII

1

5

Grafik_BEL_G_Vasileva

Геновева Василева