Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Oбучение за успех

Сформирани клубове.

 

 Дейност 3 "Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският не е майчин"

 

1. Клуб "Ние сме малки творци"

2. Клуб "Словото - ту aрфа звънлива, ту меч"

 

Дейност 4 "Допълнитекни занимания със застрашени от отпадане ученици"

 

1. Клуб "Арт - магия"

2. Клуб "Реверанс"

3. Клуб "Грация"

4. Клуб "Компютърни науки"

5. Клуб "ДИС"

6. Клуб "Фортис"

7. Клуб "Компютърно рисуване и анимация"

 

Дейност 6 "Подкрепа на ученици от етнически малцинства за успешно завършване на средно образование"

 

1. Клуб "Словото - мъдрост и сила"