Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Самостоятелна форма

!!!  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от 31.01.2019 г.

     I.   Уважаеми ученици и родители във връзка с голямата заболеваемост Ви уведомяваме, че се преустановяват учебните занятия за периода от 31.01.2019 г. до 04.02.2019 г. вкл. Учениците са на училище на 06.02.2019 г. (сряда)

 

    II. ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ  В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ОТ 31.01.2019 Г. ДО 04.02 .2019 Г. СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА № 348/ 31.01.2019 г. СЕ ПРОМЕНЯТ ДАТИТЕ ЗА ИЗПИТИ В СФО В ТОЗИ ПЕРИОД, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 1. Изпитът по Технологично обзавеждане на заведенията за хранене  в VIII клас от 04.02.2019 г. ще се проведе на 13.02.2019 г.(сряда) от 14,00 часа

 

 1. Изпитът по УП - Сервиране в IX клас от 04.02.2019 г. ще се проведе на 15.02.2019 г.(петък) от 14,00 ч.

 

 1. Изпитът по УП - Кулинарни техники и технологии в VIII и IX клас от 01.02.2019 г. ще се проведе на 14.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 часа.

 

 1. Изпитът по УП - Технология на кулинарната продукция в  X клас от 01.02.2019 г. ще се проведе на 14.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч.

 

 !!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2019 г. 

 

    ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ  В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ОТ 28.01.2019 Г. ДО 230.01.2019 Г. СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА 317/ 25.01.2019 г. СЕ ПРОМЕНЯТ ДАТИТЕ ЗА ИЗПИТИ В ТОЗИ ПЕРИОД, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 1. Изпитът по Здравословни и безопасни условия на труд в IX и X клас от 28.01.2019 г. ще се проведе на 07.02.2019 г.(четвъртък) от 14,00 часа

 

 1. Изпитът по Безопасност и долекарска помощ в ресторанта в VIII клас от 28.01.2019 г. ще се проведе на 07.02.2019 г.(четвъртък) от 14,00 ч.

 

 1. Изпитът по Сервиране в IX клас от 29.01.2019 г. ще се проведе на 08.02.2019 г. (петък) от 14,00 часа.

 

 1. Изпитът по Предприемачество в VIIIклас от 29.01.2019 г. ще се проведе на 08.02.2019 г. (петък) от 14,00 ч.

 

 1. Изпитът по Материалознание на хранителните продукти в  VIII клас от 29.01.2019 г. ще се проведе на 08.02.2019 г. (петък) от 14,00 часа.

 

 1. Изпитът по Кулинарни техники и технологии в  VIII и IX клас от 30.01.2019 г. ще се проведе на 11.02.2019 г. (понеделник) от 14,00 часа.

 

 1. Изпитът по Технология на кулинарната продукция в X клас от 30.01.2019 г. ще се проведе на 11.02.2019 г. (понеделник) от 14,00 часа.

 

 

 

Условия и ред за организиране и провеждане на Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година, може да видите --> ТУК

 Заповед ученици в СФО № 34/17.09.2018 г. -> ТУК  

Заповед ученици в СФО № 105/ 30.10.2018 г. --> ТУК     

Заповед ученици в СФО № 135/27.11.2018 г. --> ТУК

 

Януарска редовна сесия - 2018/2019 г. Гимназиален етеп - Заповед № 155/04.12.2018 г.

График - Гимназиален етап - януарска редовна сесия 

График - Гимназиален етап - юнска поправителна сесия Grafk_SFO_2018_2019.pdf

График - Гимназиален етап - септемврийска поправителна сесия Grafk_SFO_2018_2019