Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Самостоятелна форма

ВАЖНО !! !

 Във връзка с обявена грипна ваканция от 29.01.2020 г. до 05.02.2020 г.

ИЗМЕНЯМ:

  Заповед № 221/13.12.2019 г. на директора – График на изпитните сесии за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година, както следва:

 

   Януарска редовна сесия

Учебен предмет

Обявена дата

Дата на провеждане

клас

Начало на изпита

Кабинет № .. /

1.       

Химия и ООС

30.01.2020 г.

06.02.2020 г.

7,8,9,10

14.00

Зала № 1

2.       

Специализиран софтуер

31.01.2020 г.

07.02.2020 г.

10

14.00

Компютърен кабинет №1

3.       

Сервиране

31.01.2020 г.

07.02.2020 г.

9

14.00

Зала № 1

4.       

Технологично обзавеждане

31.01.2020 г.

07.02.2020 г.

8

14.00

Зала № 2

5.       

 УП - Кулинарни техники и технологии

03.02.2020 г.

11.02.2020 г.

8, 9, 10

14.00

Зала № 1

6.       

УП - Сервиране

04.02.2020 г.

11.02.2020 г.

9

14.00

Зала № 1

7.       

Производствена практика

05.02.2020 г.

12.02.2020 г.

10, 12

14.00

Зала № 1

 Условия и ред за организиране и провеждане на Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

 1. Заявление за записване в СФО

 2. Заявление за промяна форма на обучение от родител

 3. Заявление за промяна форма на обучение от ученик

 4. Заявление за полагане на изпити

 Заповед ученици в СФО 

Заповед ученици в СФО   

Заповед ученици в СФО 

 График - сесии за 2019/2020 година

Януарска редовна сесия - 2019/20120 г. Гимназиален етеп