Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Самостоятелна форма

 Условия и ред за организиране и провеждане на Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

 1. Заявление за записване в СФО

 2. Заявление за промяна форма на обучение от родител

 3. Заявление за промяна форма на обучение от ученик

 4. Заявление за полагане на изпити

 Заповед ученици в СФО 

Заповед ученици в СФО   

Заповед ученици в СФО 

 

Януарска редовна сесия - 2019/20120 г. Гимназиален етеп 

График - Гимназиален етап - януарска редовна сеся

График - Гимназиален етап - юнска поправителна сесия

График - Гимназиален етап - септемврийска поправителна сесия