Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Самостоятелна форма на обучение

Актуално! 

Вътрешни правила за СФО - 2022/2023

Условия и ред за организиране и провеждане на Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година

Изпитите за учебната 2022/2023 год. се организират в 3 сесии

- Приравнителни изпити – октомври - ноември 2022 г.  от 14.00 часа

График - сесии за 2022/2023 година

- Редовна сесия- месец януари  - 04.01.2023 г;                                                                    

- Поправителни:

  •      сесии:  юни-юли 2023 г.;
  •      август - септември 2023 г.

Начален час на изпитите - 14.00 часа

 1. Заявление за записване в СФО

 2. Заявление за промяна форма на обучение от родител

 3. Заявление за промяна форма на обучение от ученик

 4. Заявление за полагане на изпити

 

 

Конспекти по учебни предмети за СФО

БЕЛ Англ. ез Руски ез. Mатематика  Инф. тех.  Истирия и цивилизция  География и и-ка  Философия  Граж. образ.   Биология и ЗО
 8 кл.   8 кл.  9 кл.  8 кл.  8 кл 8 кл.  8 кл.   8 кл.  11 кл. 8 кл.
 9 кл. 9 кл.   10 кл. 9 кл.   9 кл 9 кл.  9 кл.   9 кл.   9 кл.  
10 кл.  10 кл.   11 кл. 10 кл.   10 кл 10 кл.  10 кл.   10 кл.   10 кл. 
11 кл.      11 кл.             
ЗП -12 кл.      12 кл.             
ЗИП - 12 кл.                  

 

 Физика  Химия и ООС  Музика  изоб. из-во  Чужд ез. на професията  ЗБУТ  предприемачество  икономика  Гостоприемство  отчетност и работа с док.
 8 кл.  8 кл.  8 кл.  8 кл.  11 кл.    8 кл.  10 кл.  8 кл.  ОтПП 9 кл.
 9 кл.  9 кл.   9 кл.   9 кл. 12 кл.       12 кл  9 кл.  РПП 9 кл
 10 к.  10 кл.    10 кл.   10 кл.          10 кл.  
                 11 кл  

 

 спец. софтуер  Микробиология  Безопасн. и долек. помощ  Организ. о обслиж на рестор.   Организац и отчетност

 РПП

Материалозн. на хран. прод.

 РПП

технолог обзавеж.  

КТТ и ТКП

 ресторан-

тьорство

сервиране 
 11 кл.   10 кл  8 кл.  11 кл    8 кл  8 кл.  КТТ - 8 кл.  11 кл. 9 кл. 
   11 кл.           КТТ - 9 кл.    
                КТТ -10 кл.     
              КТТ - РПП - 10 кл.    
               КТТ - 11кл.    
                           ТКП -12    
              ЗИП-ТКП-12    

Учебна практика - КТТ - 8 кл. 

Учебна практика - КТТ - 9 кл.

Учебна практика - КТТ - 11 кл.

Учебна практика - ТКП - 12 кл. 

Учебна практика - ООП - 11 кл