Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Самостоятелна форма на обучение

Актуално! 

Вътрешни правила за СФО - 2021/2022

Условия и ред за организиране и провеждане на Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година

Изпитите за учебната 2021/2022 год. се организират в 3 сесии

- Приравнителни изпити – месец ноември 2021 г.

- Редовна сесия- месец януари 2022 г; Заповед график - 4 клас - СФО

                                                                 Заповед график - 5-12 клас - СФО

- Поправителни:

  •      сесии:  юни-юли 2022 г.;
  •      август - септември 2022 г.

Начален час на изпитите - 14.00 часа

 1. Заявление за записване в СФО

 2. Заявление за промяна форма на обучение от родител

 3. Заявление за промяна форма на обучение от ученик

 4. Заявление за полагане на изпити

 Заповед ученици в СФО - Януарска сесия 2021/2022

Заповед ученици в СФО   

Заповед ученици в СФО 

 График - сесии за 2021/2022 година

Конспекти по учебни предмети за СФО

БЕЛ Англ. ез Руски ез. Mатематика  Инф. тех.  Истирия и цивилизция  География и и-ка  Философия  Граж. образ.   Биология и ЗО
 8 кл.   8 кл.  9 кл.  8 кл.  8 кл 8 кл.  8 кл.   8 кл.  11 кл. 8 кл.
 9 кл. 9 кл.   10 кл. 9 кл.   9 кл 9 кл.  9 кл.   9 кл.   9 кл.  
10 кл.  10 кл.   11 кл. 10 кл.   10 кл 10 кл.  10 кл.   10 кл.   10 кл. 
11 кл.      11 кл.             
ЗП -12 кл.      12 кл.             
ЗИП - 12 кл.                  

 

 Физика  Химия и ООС  Музика  изоб. из-во  Чужд ез. на професията  ЗБУТ  предприемачество  икономика  Гостоприемство  отчетност и работа с док.
 8 кл.  8 кл.  8 кл.  8 кл.  11 кл.    8 кл.  10 кл.  8 кл.  ОтПП 9 кл.
 9 кл.  9 кл.   9 кл.   9 кл. 12 кл.       12 кл  9 кл.  РПП 9 кл
 10 к.  10 кл.    10 кл.   10 кл.          10 кл.  
                 11 кл  

 

 спец. софтуер  Микробиология  Безопасн. и долек. помощ  Организ. о обслиж на рестор.   Организац и отчетност

 РПП

Материалозн. на хран. прод.

 РПП

технолог обзавеж.  

КТТ и ТКП

 ресторан-

тьорство

сервиране 
 11 кл.   10 кл  8 кл.  11 кл    8 кл  8 кл.  КТТ - 8 кл.  11 кл. 9 кл. 
   11 кл.           КТТ - 9 кл.    
                КТТ -10 кл.     
              КТТ - РПП - 10 кл.    
               КТТ - 11кл.    
                           ТКП -12    
              ЗИП-ТКП-12    

Учебна практика - КТТ - 8 кл. 

Учебна практика - КТТ - 9 кл.

Учебна практика - КТТ - 11 кл.

Учебна практика - ТКП - 12 кл. 

Учебна практика - ООП - 11 кл