Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Електронен дневник

https://www.shkolo.bg/

Дейности по време на  извънредно положение на територията в Република България, свързано с разпространението на COVID-19

1. Доклад - справка

2. График дистанционно обучение

3. График 7 клас

4. Служебна бележка от работодател за пътиване до работното място и обратно

5. Заявление за дистанционно обучение

17.03.2020 .  Как да си създадем онлайн урок?

Ръководство:

https://docs.google.com/…/1moKwMQ96JNux1ulxwZebU-ZbLR…/edit…

 
 

ВАЖНО!

От днес 13.03.2020 г. издателствата Просвета, Klett, Анубис, Булвест 200 предоставят свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от първи до десети клас. Така българските ученици ще могат да ползват за своята подготовка дигиталните ресурси на издателствата.

Просвета http://www.e-prosveta.bg/

Klett https://klett.bg/

Анубис https://www.anubis.bg

Булвест 200 https://www.bulvest.com

Бит и Техника https://www.e-uchebnici.com

За учителите - създаване на онлайн урок и споделяне с учениците - zoom_online.pdf

https://www.zoom.us/ 

 

1 видео – Учебни материали и съобщения към ученици

2 видео – Тестове

3 видео – Софтуер за записване на видеа