Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. ГАБАРЕ

ЗА УЧЕБНАТА  2023 / 2024  ГОДИНА

 
 
  

Прием в 8 - ми  клас за учебната 2023/2024 г.

Държавен план-прием за област Враца ⇒  Заповед № РД-06-237/28.03.2023 г.            

Верни на традицията да създаваме добри възможности за реализация на учениците си, 

Обявяваме прием  в 8 клас за учебната 2023/2024 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:   „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“  

Професия         “Готвач”

Специалност    “Производство на кулинарни изделия и напитки” 

Паралелки  1  брой ученици - 26 

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

  • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
  • Резултатът от теста по математика
  • Оценката по История и цивилизация от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
  • Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

    Завършилите професионалното обучение  могат  да работят като: Главен готвач, Помощник – готвач, Готвач. СУ „Христо Ботев“ с. Габаре разполага със съвременна материална база за провеждане на учебна практика.

    Този професия  дава възможност да се придобият знания и умения, свързани със съвременните кулинарни технологии. Учениците ще могат да задълбочат своята кулинарна култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да започнат собствен бизнес. Обучението ще им даде отлична подготовка за университетите по хранителни технологии.

 

Предлагаме и САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение

със специалност  “Производство на кулинарни изделия и напитки”

Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

Дейностите  на училищната комисия по приема:

1. Прием на докименти:

     - Документи при кандидастване:  - Заявление по образез на наредба 10 

                                                              - Свидетелство за Основно образование 

                                                              - Медицинско свиделство 

2. График на дейностите:

Етапи I етап II етап III етап IV етап работно време
 Подаване на документи  05-07 юли   13-17 юли   26-27 юли  7-8 август 08.00 - 17.00 часа
 Класиране  до 12 юли   до 19 юли    до 31 юли  до 10 август 08.00 - 17.00 часа
 Записване  13-17 юли   20-24 юли   01-02 август  11-14 август 08.00 - 17.00 часа

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023-2024 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност

Срок

 1

Провеждане на тестове по:

  • български език и литература
  • математика

13.06.2023 г.

16.06.2023 г.

 2 

Обявяване на резултатите от тестовете

до 28.06.2023 г. вкл.

 3

Издаване на свидетелството за завършено основно образование

до 04.07.2022 г. вкл.

 4

Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г. вкл.

 5

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г. вкл.

 6

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 13-17 юли 2023 г. вкл.

 7

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г. вкл.

 8

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 20-24 юли 2023 г. вкл.

 9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

10 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г. 

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

31юли 2023 г. 

12

Записване на приетите ученици на трети етап на класирането

 01 - 02 август 2023 г. 

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

14

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

7-8 август 2023 г.

15

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

 до 10 август 2023 г.

16

Запсване на учениците на четвърти етап  на класиране

 11-14 август 2023 г.

17

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

 до 16 август 2023 г.

18

Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване

от 17. август 2023 г. 
до 11 септември 2023 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2023 г. вкл.

 

 

  • Ден на отворените врати - 02.06.2023 г.