Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. ГАБАРЕ

ЗА УЧЕБНАТА  2021 / 2022  ГОДИНА

 

Съобщение:  З А П О В Е Д  № РД-06 - 273  / 31.01. 2021 г. на РУО - Враца  утвърди държавния ни план-прием

 

Прием в 8 - ми  клас за учебната 2021/2022 г.

  

Държавен план-прием за област Враца ⇒              

Верни на традицията да създаваме добри възможности за реализация на учениците си, 

Обявяваме прием  в 8 клас за учебната 2021/2022 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:   „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“  

Професия         “Готвач”

Специалност    “Производство на кулинарни изделия и напитки” 

Паралелки  1  брой ученици - 26 

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

  • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
  • Резултатът от теста по математика
  • Оценката по История и цивилизация от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
  • Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

    Завършилите професионалното обучение  могат  да работят като: Главен готвач, Помощник – готвач, Готвач. СУ „Христо Ботев“ с. Габаре разполага със съвременна материална база за провеждане на учебна практика.

    Този професия  дава възможност да се придобият знания и умения, свързани със съвременните кулинарни технологии. Учениците ще могат да задълбочат своята кулинарна култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да започнат собствен бизнес. Обучението ще им даде отлична подготовка за университетите по хранителни технологии.

 

Предлагаме и САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение

със специалност  “Производство на кулинарни изделия и напитки”

Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2021-2022 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност

Срок

 1

Провеждане на тестове по:

  • български език и литература
  • математика

16.06.2021 г.

18.06.2021 г.

 2 

Обявяване на резултатите от тестовете

до 28.06.2021 г. вкл.

3

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за
проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

 3

Издаване на свидетелството за завършено основно образование

до 02.07.2021 г. вкл.

 4

Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г. вкл.

 5

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г. вкл.

 6

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г. вкл.

 7

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г. вкл.

 8

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г. вкл.

 9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

10 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г. 

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г. 

12

Записване на приетите ученици на трети етап на класирането

30 юли 2021 г. 

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

14

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

от 02. август 2021 г. 
до 10 септември 2021 г. вкл.

15

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2021 г. вкл.

 

  • Ден на отворените врати - 02.06.2021 г.