Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. ГАБАРЕ

ЗА УЧЕБНАТА  2019 / 2020  ГОДИНА

 

Прием в 8 - ми  клас за учебната 2019/2020 г.

 

Верни на традицията да създаваме добри възможности за реализация на учениците си, обявяваме прием  в 8 клас за учебната 2019/2020 г.

с професия  “Готвач”

 и специалност  “Производство на кулинарни изделия и напитки” 

Паралелки  1  брой ученици - 26 

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

  • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
  • Резултатът от теста по математика
  • Оценката по История и цивилизация от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
  • Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

    Завършилите професионалното обучение  могат  да работят като: Главен готвач, Помощник – готвач, Готвач. СУ „Христо Ботев“ с. Габаре разполага със съвременна материална база за провеждане на учебна практика.

    Този професия  дава възможност да се придобият знания и умения, свързани със съвременните кулинарни технологии. Учениците ще могат да задълбочат своята кулинарна култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да започнат собствен бизнес. Обучението ще им даде отлична подготовка за университетите по хранителни технологии.

 

Предлагаме и САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение

със специалност  “Производство на кулинарни изделия и напитки”

Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018-2019 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност

Срок

 1

Провеждане на тестове по:

  • български език и литература
  • математика

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

 2 

Обявяване на резултатите от тестовете

до 27.06.2019 г. вкл.

 3

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите

до 03.07.2019 г. вкл.

 4

Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03.07.-05.07.2019 г. вкл.

 5

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 11.07.2019 г. вкл.

 6

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 до 16.07.2019 г. вкл.

 7

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 18.07.2019 г. вкл.

 8

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 до 22.07.2019 г. вкл.

 9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 23.07.2019 г.

10 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24.07.-25.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 31.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на трети етап на класирането

 01.08.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2019 г.

14

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10.09.2019 г. вкл.

15

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 13.09.2019 г. вкл.