Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Прием , обучение и стипендии

 

ВАЖНО!

От днес 13.03.2020 г. издателствата Просвета, Klett, Анубис, Булвест 200 предоставят свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от първи до десети клас. Така българските ученици ще могат да ползват за своята подготовка дигиталните ресурси на издателствата.

Просвета http://www.e-prosveta.bg/

Klett https://klett.bg/

Анубис https://www.anubis.bg

Булвест 200 https://www.bulvest.com

Бит и Техника https://www.e-uchebnici.com

За учителите - създаване на онлайн урок и споделяне с учениците - zoom_online.pdf