Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Сигурност

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с подобряването на сигурността и здравето на учениците се въвеждат следните правила за пропусквателен режим:

  1. Влизане в училище след представяне на ученическа карта или бележник. (в случай, че ученика си е забравил картата или бележника - няма да бъде допуснат в сградата и всички последствия/неизвинени отсъствия/ са за негова сметка);
  2. Ученическата карта или бележник се представя при всяко влизане (след излизане от сградата);
  3. Сградата на училище се напуска след приключване на учебния процес;
  4. Учениците от начален етап, задължително се вземат от родителите.

   Уважаеми родители, ако вие разговаряте ежедневно с децата си и им напомняте за спазването на правилата за сигурност, ще съумеем да ги предпазим от трагични моменти.

 

От Училищното ръководство

Сигурност - Изображение 1