Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Национално външно оценяване

Дати за провеждане на националното външно оценяване, за учебната 2019 - 2020 година

  IV клас

Български език и литература        – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика                                 -  28 май 2020 г., начало 10,00 часа

 

  VII клас

Български език и литература             -  09 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика                                       -  11 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика)  – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

    X клас

Български език и литература            – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Математика                                      – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности (публ. 30.08.2019 г.)

Национално външно оценяване - Изображение 1Национално външно оценяване - Изображение 2Национално външно оценяване - Изображение 3