Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Училищен екип

Ръководство

-       Директор – инж. Марио Николов

-       Заместник директор по учебната дейност  - Павлина Маринова

Администрация

-       ЗАТС –Ирена Пешева

Преподаватели:

 1. инж. Марио Николов – Директор - Информационни технологии
 2. Павлина Маринова - ЗДУД - Български език и литература 
 3. Маргарита Борисова  – Български език и литература 
 4. Геновева Василева - Български език и литература, Английски език
 5. Марияна Тошева –  Математика, Физика и астрономия, химия и ООС, човекът и природата
 6. Тихомир Илиев - Компютърно моделиране
 7. Мария Андреева - Хранителни технологии
 8. Валери Андреев - Кулинарнни техники и технологии , сервиране - учебна практика
 9. Румен Божинов -   Математика, счетоводство
 10. Даниела Христова -  Информационни технологии, музика, изобразително изкуство, филисофия
 11. Марияна Банчева –История и цивилизация, География и икономика 
 12. Дилян Маринов – Физическо възпитание и спорт, Английски език
 13. Пенка Дамянова - Хранителни Технологии
 14. Петя Иванова - Руски език, английски език, технологии и предприемачество
 15. Десислава Гуцова - Икономика
 16. Татяна Нинова - ст. начален учител и учител по Компютърно моделиране
 17. Камелия Иванова - ст. начален учител 
 18. Пенка Вълчева - ст.начален учител
 19. Тоня Банкова - ст.начален учител
 20. Светла Петрова - Ресурсен учител

Учители в ЦОУД:

 1. Тихомир Илиев - учител в ЦОУД   - II - III  клас
 2. Мариола Йосифова – учител в ЦОУД -  III-IV клас 
 3. Анета Недялкова – учител в ЦОУД -  I-IV клас
 4. Десислава Гуцова -учител в ЦОУД  - V-VI клас
 5. Валери Андреев - учител в ЦОУД -  VI-VII клас

Медицинско лице:

-       Теменужка Димитрова