Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Ученически съвет

Ние сме Ученически съвет на Средно училище  „Христо Ботев“

     Учениците на Средно училище  „Христо Ботев“ учредяват Ученически съвет на 15.09.2017г. Като символ на обединение и промяна, той заема ключова роля в училищната дейност. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен Устав, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Обществения съвет За постигане на своята цел, Ученически съвет излъчва своите представители:

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Любка Велкова - XII клас  – председател

Виктория Шибилева  - XII  клас – зам. председател

Рая Руменова - IX клас – секретар

 

КОМИСИИ:

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ – Георгина Велчева -  XI клас – ръководител

ИЗКУСТВО – Александра Михайлова - IX клас – ръководител

СПОРТ – Радослав Георгиев IX клас – ръководител

ОТГОВОРНИЦИ НА ВИПУСКИТЕ:

 • 5 клас - Тина Илиева
 • 6 клас - Силвия Михайлова 
 • 7 клас – Даяна Димчева
 • 8 клас – Цветелина Тихомирова
 • 9 клас – Пламен Калинов
 • 10 клас – Цветелин Йосифоф
 • 11 клас – Николай Валериев
 • 12 клас – Йосив Йосифов

Международен ден на учителя – 5.X.2020

   По случай международния ден на учителя, възпитаниците на Средно училище  „Христо Ботев“  уважиха преподавателите си, като изготвиха персонални поздравителни картички. Преди началото на учебния ден, представители на Ученически съвет подредиха картичките във формата на две сърца, като по този начин показа любовта си. Денят на преподавателите ни започна с цвете в ръка и усмивка, получени от ученици на гимназията.

   На този ден учениците изказаха благодарност към учителите си за всеотдайната подкрепа, търпение и предадени знания, благодарение на които възпитаниците участват участват  в състезания и тържества.

Нашите цели:

 • Защита на правата на учащите в Средно училище  „Христо Ботев“ в съответствие с Правилника на Средно училище  „Христо Ботев“  и Международната конвенция за правата на детето.
 • Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на Средно училище  „Христо Ботев“.
 • Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, социални кампании и проекти.
 • Представляване на учениците пред други институции.
 • Подобряване информираността на учениците на Средно училище  „Христо Ботев“  за дейности свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности.
 • Опазване имиджа на училището.

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПЛАН ЗА учебната 2020/2021 година

 1. Основни идеи:
  1. Поставяне на ново информационно табло
  2. Презентиране пред учениците в час на класа от представители на съответните организации
  3. Раздаване на материали
  4. Поставяне на ново информационно табло
  5. Уведомяване на класните ръковотидели и отговорници на класовете
  6. Плакати, флаери и др. , предоставени от организаторите на съответното мероприятие
  7. Използване на монитор в фоайето
  8. Сключване на договор с фирма доставчик
  9. Подобряване на информираността на учениците за извънкласните дейности, доброволчески активности, стажове и др.
  10. Популяризиране на училищни и извънучилищни изяви и събития, безплатни за учениците.
  11. Осигуряване на основен доставчик на храна за училищните събития.
 2.  
  1. Посещение от представители на университета, с цел представяне на учебното заведение
  1. Поставяне на ново информационно табло
  2. Публикуване в сайта на училището
  3. Представяне и посещения на различни университети на територията на страната, с цел разглеждане на материалната база и запознаване с процеса на обучение.
  4. Своевременно осведомяване на учениците за предстоящи състезания, олимпиади или конкурси.
 3. План за работа на УС:
  1. Поставяне на картини на ученици от училището на втория етаж
  2. Уведомяване на медии
  3. Пускане на музика в междучасията
  4. Предоставяне на възможност за изява на таланти
  5. Организиране на анти-СПИН кампания
  6. Изложба на карикатури
  7. Отбелязване на Международен ден за борба с трафик на хора
  8. Отбелязване на Деня на българския художник – 3.10
  9. Международен ден на ученика 17.11
  10. Световен ден за борба с ХИВ/СПИН 1.12
  11. Международен ден за безопасен интернет 9.12
  12. Отбелязване на 19.02 – Обесването на Васил Левски
  13. Организиране шествие по случай 3 Март
  14. Отбелязване на деня на шегата
 4. Отбелязване на Международен ден на танца 29.04
  1. Организиране на народни танци в двора на училището
 5. Организиране на волейболен турнир 9-13.04
 6. Ден на ученическото самоуправление – Май месец
 7. Кампания „Не шофирай пил!“ 12.05
 8. Световен ден „Без тютюнев ден“
 9. Отбелязване на Международния ден на детето 1.06
  1. Различни мероприятия
 10. Международен ден на борба с наркоманиите
 11. Патронен празник на училището - 02.06