Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Документи

Правилник за дейността на Обществения съвет --> виж ТУК

Проколи от заседания на Обществения съвет:

2018/2019 учебна година.

1_Protokol

2_Protokol

3_Protokol

4_Protokol

5 Protokol