Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Изпити - НВО

I. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)


ІV клас


Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика                                – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

 
VІІ клас

Български език и литература          – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика                                         – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Заявление за НВО VII  клас - чужд език

Срокът за подаване е 15-19 февруари 2021 г.Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg


Български език и литература              – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика                                            – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)    – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

   Заявление за НВО X клас - чужд език

Срокът за подаване е 15-19 февруари 2021 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg

                                                

  Заявление за НВО X клас - ИТ

   Срокът за подаване е 15-19 февруари 2021 г.   - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg