Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

Материална база

     Днес в училището се обучават ученици от I до XII клас. Сградата е на два етажа – на първия етаж е разположен начален етап, а на втория – прогимназиален и гимназиален етап. Занятията се провеждат в класни стаи. В него функционират:

  • Начален етап I - IV клас
  • Прогимназиален етап V - VII клас
  • Гимназиален етап VIII - XII клас
  • Училищна музейна сбирка
  • Училищна библиотека
  • Ученически стол
  • Два компютърни кабинета
  • Здравен кабинет
  • Физкултурен салон
  • Фитнес зала