Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

изпити

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Подробности за НВО и ДЗИ (от сайта на МОН) 

______________________________________________________________________

Дати за провеждане на НВО за учебната 2018 - 2019 година

IV клас

Български език и литература -    09.05.2019 г., начало 10.009 часа

Математика -                              10.05.2019 г., начало 10.009 часа

Човекът и обществото -              14.05.2019 г., начало 10.009 часа

Човекът и природата -                16.05.2019 г., начало 10.009 часа

_______________________________________________________________________

VII клас

Български език и литература                  -  17.06.2019 г., начало - 09.00 часа

Математика -                                             19.06.2019 г., начало - 09.00 часа

Чужд език (по желание на ученика)        - 16.05.2019 г. , начало - 10.00 часа

 X клас

 Оценяване на дигиталните компетентности в периода  10-14 юни 2019 г. (по график)

 Заповед  на Министъра на образованието и науката №РД09-1709/29.08.2018 г. --> виж ТУК

_______________________________________________________________________

 Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2018 - 2019 година

 Сесия май - юни

   I ДЗИ - БЕЛ -           21.05.2019 г.  от 08.00 часа

   II ДЗИ по избор -    23.05.2019 г. от 08.00. часа

 

Сесия август - септември

  Българси език и литература -         28 август 2019 г. от 08.00 часа

  Втири държавен зрелистен изпит - 29 август 2019 г. от 08.00 часа

 

Заповед  РД09 - 1710/ 29.08.2018 г  на  Министъра на образованието и науката -->виж ТУК

_______________________________________________________________________