Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

изпити

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Подробности за НВО и ДЗИ (от сайта на МОН) 

______________________________________________________________________

I. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)


ІV клас


Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика                                – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

 
VІІ клас

Български език и литература          – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика                                         – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Срокът за подаване е .............. 2021 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg


Български език и литература              – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика                                            – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)    – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

   Заявление за НВО X клас - чужд език

Срокът за подаване е ................ 2021 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg

                                                

  Заявление за НВО X клас - ИТ

   Срокът за подаване е ............. 2021 г.  - Попълнените заявления се подават на ел. адрес на училището: su_gabare@abv.bg

_______________________________________________________________________

II.   Заповед на министъра на образованието 

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ


Сесия май – юни

  • Български език и литература        – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 юни 2021 г., начало 08,00 ч.
  • втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация  -  26 май 2021 г.
  • изпит по практика                          - 8 и 9 юни 2020 г.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  26 май  2021 г. - 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

  • Български език и литература        – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на
втора степен на професионална квалификация за професия код 811070 Готвач

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

УКАЗАНИЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ