Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

изпити

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Подробности за НВО и ДЗИ (от сайта на МОН) 

______________________________________________________________________

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:


ІV клас


Български език и литература   – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика                                – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа


VІІ клас


Български език и литература                     – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика                                                  – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)          – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа


Х клас
Български език и литература                       – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Математика                                                   – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)           – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода                                                       -  15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

_______________________________________________________________________