Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище - Габаре

изпити - ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Подробности за  ДЗИ (от сайта на МОН) 

I.   Заповед на министъра на образованието 

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

Сесия май – юни

 • Български език и литература        – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч. - Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 7,30 часа.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 юни 2021 г., начало 08,00 ч. - Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 7,30 часа.
 • Втори държавен зрелостен изпит - теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през
  учебната 2020 – 2021 година
 •         Сесия май-юни – 04.06.2021 г., начало 08.00 ч.  - Зрелестниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 7,30 часа.
 •        изпит по практика                          - 10 и 11 юни 2021 г.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  26 май  2021 г. - 31 май 2021 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. 

Инсруктаж за зрелостника- instr_zrelostnik_2021.pdf

Сесия август – септември

 • Български език и литература        – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през
  учебната 2020 – 2021 година
 •      Сесия септември – 09.09.2021 г.
 •      изпит по практика                          - 10 и 13 септември 2021 г.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г. 


 

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на
втора степен на професионална квалификация за професия код 811070 Готвач

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

УКАЗАНИЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ