Facebook

СУ Христо Ботев

Средно училище - Габаре

 

     СУ "Христо Ботев" е средно училище в село Габаре, община Бяла Слатина. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас.

     Учебният процес, протича на една смяна, от висококвалифицирани учители-педагози с богат професионален опит в обучението и възпитанието на ученици. 

     Приемът на ученици е в непрофилирани паралелки до 7 клас, както и  в полуинтернатни и полудневни групи. 

     Приемът на ученици в 8  клас се извършва съобразно утвърден учебен план и професия.