Facebook

СУ Христо Ботев

Средно училище - Габаре

 

     СУ "Христо Ботев" е средно училище в село Габаре, община Бяла Слатина. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас.

     Учебният процес, протича на една смяна, от висококвалифицирани учители-педагози с богат професионален опит в обучението и възпитанието на ученици. 

     Приемът на ученици е в непрофилирани паралелки до 7 клас, както и  в полуинтернатни и полудневни групи. 

     Приемът на ученици в 8  клас се извършва съобразно утвърден учебен план и професия.

     

Драги родители, помогнете за обучението на вашите деца!

files/image/News/39baf80d93650ded1965ec54cac83f03.jpg

Допълнителни мерки и инструктаж във връзка с разпространението на COVID-19 

 ВИЖ -  korona-virus

 

Във връзка с разпространението на COVID-19, в СУ "Христо Ботев" се въвеждат следните допълнителни мерки:

1. При влизане в училището всички ученици, учители и служители да преминават през специално напоена с дезинфектанти стелка.

2. Ученици, учители и служители  да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището.

3. Създадени са условия ръцете да се мият с топла вода, да се дезинфекцират в края на всеки учебен час или всяко междучасие, задължително преди храна и след използване на тоалетна.

4. Класните стаи да бъдат проветрявани всяко междучасие и при възможност през учебните часове.

5. Времето на междучасия и почивки ще се използва   за пребиваване на открито.

6. Ще се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите и училищния двор.

7. На всеки ученик, учител и служител ще бъде проведен допълнителен инструктаж срещу подпис.

8.   Медицинското лице и дежурните учители ще посрещат влизащите в училището, а при съмнения за заболели ще ме уведомяват незабавно.

9.  Няма да бъдат допускани до училището лица, за които има съмнения за проблеми със здравословното им състояние.

10. Издадена е заповед, която регламентира задълженията, поведението и ангажиментите на служебните лица.

Призовавам учениците, учителите и служителите да бъдат търпеливи и да осигуряват условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, плодове, коридори и др.

Призовавам родителите да следят за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да му бъде осигурена нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието може да бъде направено по телефона или онлайн.

Достъпът до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица до отминаване на епидемиологичната обстановка.

Контактите с мен, моите заместници, учители и служители на СУ "Христо Ботев" с. Габаре  е желателно да се осъществяват по телефон или онлайн чрез e-mail-а на училището с адрес su_gabare@abv.bg 

Нека не забравяме, за да бъдем здрави трябва да бъдем в съгласие с природата.

 

 

Драги родители, 

от днес до 30 март училищата и детските градини ще прилагат дистанционно обучение. Това е много важно за вашите деца и днес те се нуждаят в още по-голяма степен от вашата подкрепа,  за да не изостанат от училище и да се справят, така че да бъдете горди с тях! 

 Какво означава дистанционното обучение през следващите две седмици?  Запомнете три неща:

Първо, децата не са във ваканция! През всичките тези дни те трябва да продължат да учат, но без да посещават училище. Учителите ще им изпращат задачи,  по които да работят. Това може да става през компютър, телефон или по други начини, при които децата ще полагат усилия, но без да се събира заедно. Всяко училище и всеки учител ще изберат по какъв начин да се свързват с децата. Вие можете да предложите тези начини, които са най-подходящи за Вас. 

 Второ, необходимо е да обърнете още по-голямо внимание на това колко време отделят децата за учене и как се справят! Сега вашите деца имат нужда от още повече внимание, така че да не стоят по цял ден пред телевизора или във фейсбук, а да отделят нужното време, за да подготвят задачите, които им изпращат учителите и да учат. Децата трудно ще се организират, ако не им помогнете!

Трето, учителите също имат нужда от вашето съдействие, доверие и подкрепа! Досега училищата не са прилагали масово дистанционно обучение, ще го направят за първи път и подкрепата на родителите е особено важна за успеха. 

 

Какво е необходимо да направите? 

  1. Информирайте класния ръководител на вашето дете с какво устройство разполагате, като например компютър, таблет, телефон; Имате ли интернет; ако имате повече от 1 дете; Колко често то ще може да ползва устройството и така нататък. Не се притеснявайте да кажете, ако нямате никакво устройство - важно е учителят да знае това, за да прецени как да възлага необходимите задачи и да преподава от разстояние;

  2. Ясно кажете на детето си, че то не е във ваканция и следователно трябва да отделя необходимото внимание и време за учене! 

  3.  Създайте необходимите условия  вашето дете да отделя необходимото време за учене на спокойно и уютно място! 

  4.  Проследявайте всеки ден какви задачи е поставил учителят, дали детето е отделило необходимото време за учене и как се е справило с поставените задачи! Не се притеснявайте, ако вие не можете да помогнете с решаването на самите задачи и усвояването на знанията, които изисква учителя! Достатъчно е да направите така , че вашето дете да отдели необходимото време и внимание;

  5. Окажете съдействие на образователния медиатор или местната организация,  ако бъдете потърсени затова! Работата на медиаторите и местните организации е особено важна, за да достигнат до абсолютно всички семейства и деца;

  6. Погрижете се децата да не излизат! Не забравяйте, че има извънредно положение за справяне с епидемията от коронавирус, а това означава, че трябва да се ограничат до минимум физическите контакти.  Дистанционното обучение се прави, за да не се събират децата заедно. Не позволявайте те да го правят, въпреки хубавото време и желанието да играят заедно! Нека се погрижим за здравето на нашите деца и на нашите възрастни родители!  Когато опасността премине ще има достатъчно време за игри, разходки и кафе. 

  7. Помогнете и на другите родители да направят всички тези неща! Важно е да помагаме на другите! Вярваме, че ще го направите!